Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

Zakończono etap weryfikacji merytorycznej wniosków zgłoszonych do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.  31 propozycji przeszło pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną i wkrótce poddanych zostanie pod głosowanie mieszkańców. Więcej informacji wkrótce.

Do oceny merytorycznej przekazano: 33
Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie : 31
Liczba wniosków zaopiniowanych negatywnie: 2

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem wniosków pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych.

LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM ZŁOŻONYCH W RAMACH 11. EDYCJI JBO*
(uporządkowanych alfabetycznie według nazwisk wnioskodawców)

 1. Baran Mariusz: Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie parku przy ul. Jaszuńskiego w Długoszynie. Szacunkowe koszty zadania: 80 000,00 zł

2. Biskup Leopold: „Zielona Pieskostrada” przy ul. Kościuszki w Szczakowej. Szacunkowe koszty zadania: 100 000,00 zł

3. Chechelski Andrzej: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybuną przy LKS Zgoda Byczyna. Szacunkowe koszty zadania: 400 000,00 zł

4. Chrobak Justyna: Doposażenie Centrum Kulturalno-Społecznego i budynku OSP w Ciężkowicach. Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

5. Ciołczyk Janusz: Modernizacja infrastruktury zaplecza zawodniczego przy stadionie LKS „Ciężkowianka”. Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

6. Dąbrowski Jarosław: „Bezpieczna woda” – nowoczesny pojazd specjalny dla OSP Długoszyn do przewozu łodzi ratowniczych. Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

7. Dębecka Helena: „Czytam zawsze i wszędzie!” – zakup książek oraz dostępu do bazy e-booków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

8. Domagalski Dawid: Nowe miejsca postojowe wokół Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Szacunkowe koszty zadania: 700 000,00 zł

9. Dyląg Renata: Doposażenie placu zabaw przy ul. Pawiej na Warpiu. Szacunkowe koszty zadania: 80 000,00 zł

10. Fidytek Tomasz: Park na Starej Hucie – zielona i bezpieczna droga do szkoły i kościoła. Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

11. Filipowicz Jakub: Plac zabaw „Dwudziestki” od nowa – modernizacja istniejącego placu zabaw przy SP 20 w Byczynie. Szacunkowe koszty zadania: 80 000,00 zł

12. Gręźlikowska Marzena: Kapliczka Gietrzwałdzka w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej – poniżej Sądu Rejonowego. Szacunkowe koszty zadania: 100 000,00 zł

13. Guja Dorota: Remont i rozbudowa nawierzchni placu przy OSP Dąbrowa Narodowa. Szacunkowe koszty zadania: 700 000,00 zł

14. Guja Krzysztof: Doposażenie Jaworznickiej Sekcji Ratownictwa Wodnego przy OSP Długoszyn w sprzęt specjalistyczny. Szacunkowe koszty zadania: 80 000,00 zł

15. Kamińska Natalia: Naukowy plac zabaw ze ścieżką sensoryczną – zagospodarowanie ogrodu przy SP 11 w Pieczyskach. Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

16. Kapel Elżbieta: „Muzyka łączy” – nowe instrumenty dla Państwowej Szkoły Muzycznej. Szacunkowe koszty zadania: 80 000,00 zł

17. Komańska Monika: Zagospodarowanie otoczenia ZSz-P 3 w Szczakowej – modernizacja i rozbudowa stref przedszkolaka i rekreacyjnej. Szacunkowe koszty zadania: 80 000,00 zł

18. Łach Kamil: Nowe samoobsługowe punkty naprawy rowerów na terenie Jaworzna. Szacunkowe koszty zadania: 93 100,00 zł

19. Palka Bernadeta: Bezpieczne dzielnice: Jeziorki, Wilkoszyn – poprawa infrastruktury drogowej oraz ciągów pieszych. Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

20. Pieczara Mirosław: Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna. Szacunkowe koszty zadania: 1 400 000,00 zł

21. Polańska Marta: Plac zabaw przy ul. Nowej – za centrum handlowym „Tadeusz”.
Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

22. Proksa Łukasz: Boisko wielofunkcyjne przy SP 6 na Podwalu. Szacunkowe koszty zadania: 450 000,00 zł

23. Sędor Tomasz: „Bezpieczna droga do przychodni, do pracy, do szkoły” – nowe oświetlenie na terenie osiedli Tadeusza Kościuszki i Górniczego. Szacunkowe koszty zadania: 380 000,00 zł

24. Siedlecka Paulina: Budowa placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 1 na Osiedlu Stałym. Szacunkowe koszty zadania: 100 000,00 zł

25. Stanek Maciej: „Dostępne Podłęże razem w zabawie” – utworzenie miejsca rekreacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami. Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

26. Synowiec Mikołaj: „Zielone Jaworzno” – modernizacja Parku Lotników. Szacunkowe koszty zadania: 1 400 000,00 zł

27. Szwed Grzegorz: „Jaworznickie boisko do streetballu” przy SP 3 w Niedzieliskach. Szacunkowe koszty zadania: 300 000,00 zł

28. Tomczyk Przemysław: Doposażenie centrum dydaktyczno-szkoleniowego przy OSP Dąbrowa Narodowa. Szacunkowe koszty zadania: 80 000,00 zł

29. Warchala Adam: Budowa wielofunkcyjnego toru przeszkód w Parku Angielskim. Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

30. Wirski Przemysław: Doposażenie placu Street Workaut 2.0 przy SP 3 w Niedzieliskach. Szacunkowe koszty zadania: 80 000,00 zł

31. Woźniak Angelika: „Bezpieczne osiedla” – wykonanie oświetlenia na terenie osiedli Jeleń Dąb i Podłęże. Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

* Organizator zapewnia sobie możliwość modyfikacji nazwy zadania pod kątem ujednolicenia i czytelności. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny do (środy) 19 lipca br. pod nr tel.: 32 61 81 582.

LISTA WNIOSKÓW ODRZUCONYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM
(uporządkowanych alfabetycznie według nazwisk wnioskodawców)

 1. Kawka Przemysław: EkoSłupki – sprawdź czym oddychasz w Jaworznie. Szacunkowe koszty zadania: 150 000,00 zł

  UZASADNIENIE OCENY
  Ocena negatywna z uwagi na:
  1. istnienie (zgodnie z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska) Państwowego Monitoringu Środowiska, prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, z którego Gmina otrzymuje wiarygodne oraz rzetelne informacje o stanie powietrza w mieście. Informacje te są publikowane na stronie internetowej: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home;
  2. EkoSłupki nie dają żadnego obiektywnego obrazu jakości powietrza – są jedynie miernikiem chwilowej jakości powietrza w niewielkiej odległości od urządzenia pomiarowego;
  3. nie we wszystkich lokalizacjach jest dostęp do prądu;
  4. lokalizacje – brak zgody/pełnej akceptacji ze strony administratorów/zarządców terenów zaproponowanych lokalizacji;
  5. konieczność ponoszenia corocznie dodatkowych, znacznych kosztów związanych z utrzymaniem EkoSłupków;
  6. narażenie na akty wandalizmu – co z pewnością generować będzie kolejne wnioski o dodatkowy monitoring miejsc lokalizacji urządzeń oraz naprawy;
  7. Straż Miejska jest w trakcie realizacji projektu obejmującego zakup mobilnego punktu do pomiaru jakości powietrza, dzięki któremu będzie można wykonywać pomiary w dowolnych miejscach miasta;
  8. MCKiS w ramach bieżących zadań realizuje na terenie OWR Sosina projekt pn: Opracowanie oraz implementacja systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach środowiskowych dedykowanego użytkownikom oraz administratorom publicznych ośrodków rekreacyjno-sportowych. Ideą tego projektu jest jest wdrożenie systemu stałego monitoringu zagrożeń środowiskowych w tym jakości powietrza, wyniki będą ogólnodostępne dla mieszkańców za pośrednictwem strony internetowej MCKIS oraz aplikacji mobilnej Jaworzno – źródło energii.

2. Nieużyła Jerzy: Weekendowe spływy kajakowe na Białej Przemszy z przystani w Długoszynie. Szacunkowe koszty zadania: 199 000,00 zł

UZASADNIENIE OCENY
Przedsięwzięcie nie jest możliwe do zrealizowania przez MCKiS w Jaworznie m.in. z uwagi na:

 1. MCKiS Jaworzno nie posiada pomieszczeń magazynowych na kajaki.
 2. MCKiS nie posiada odpowiednich służb do przygotowania i monitorowania zaproponowanego odcinka Białej Przemszy.
 3. Zadanie jest tożsame z organizowanym cyklicznie przez MCKiS Ogólnopolskim Spływem Kajakowym Białą Przemszą.
 4. Spływy kajakowe Białą Przemszą są w dużej mierze uzależnione od warunków pogodowych. Są dni, kiedy rzeka jest spokojna i bezpieczna a są dni, że jest rwąca, i pełna niebezpieczeństw a MCKiS Jaworzno nie jest instytucją, która powinna oceniać przedmiotowe zagrożenia a tym bardziej brać odpowiedzialność za życie i zdrowie uczestników spływu podobnie jak w przypadku Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego Białą Przemszą, gdzie zgodnie z zawarta umową powyższa odpowiedzialność spoczywa na Stowarzyszeniu TDK Tołhaj.
 5. Brak pracowników niezbędnych do obsługi zadania we wskazanym terminie.

Comments are closed.