Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert

Prezydent kieruje całokształtem działalności miasta, w obszarach realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i spółki miejskie.

Jako organ wykonawczy Gminy, kieruje jej bieżącymi sprawami oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Sekretariat

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno, I piętro
tel. (+48 32) 618 15 40
e-mail: prezydent@um.jaworzno.pl

Prezydent Miasta Paweł Silbert
Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk

Łukasz Kolarczyk
Zastępca Prezydenta

jaworzno@um.jaworzno.pl
tel. 32 61 81 550

Sekretarz Miasta - Ewa Sidełko Paleczny

Ewa Sidełko-Paleczny
Sekretarz Miasta

ewa.sidelko-paleczny@um.jaworzno.pl
tel. 32 61 81 540

Skarbnik Miasta - Dorota Kuczera

Dorota Kuczera
Skarbnik Miasta

dorota.kuczera@um.jaworzno.pl
tel. 32 61 81 590

Tomasz Jewuła

Pełnomocnik ds. Oświaty i Gospodarowania Nieruchomościami

32 615 50 30
tomasz.jewula@um.jaworzno.pl

 

Artur Dzikowski

Pełnomocnik ds. nadzoru właścicielskiego

32 618 16 43
artur.dzikowski@um.jaworzno.pl

Grzegorz Cyran

Pełnomocnik ds. Koordynacji Inwestycji 

32 618 17 05 grzegorz.cyran@um.jaworzno.pl

 

Paweł Bednarek

Pełnomocnik ds. Rozwoju i Polityki Planistycznej

32 614 23 00
pawel.bednarek@um.jaworzno.pl