Aktualności, Edukacja|

Na stronach internetowych jaworznickich szkół ponadpodstawowych zostały opublikowane regulaminy rekrutacji, określające szczegółowe kryteria przyjęcia do poszczególnych szkół. Regulaminy zawierają informacje m.in. o planowanych do uruchomienia oddziałach oraz obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rusza 13 maja 2024 r. (poniedziałek). Dla wszystkich absolwentów szkół podstawowych, których w tym roku będzie tylko 300 (o 849 mniej niż w ubiegłym roku), gmina gwarantuje – na rok szkolny 2024/2025 – miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia.

Wstępnie, po uzgodnieniu z dyrektorami szkół, zaplanowano po jednym oddziale klas pierwszych obejmujących dwa lub trzy profile dla I i II Liceum Ogólnokształcącego oraz w III Liceum Ogólnokształcącym oddział dwujęzyczny i klasę CYBER.MIL, pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, w którym minimalny próg punktowy dla kandydatów wynosi 150 punktów.

Z kolei w technikach i szkołach branżowych zaplanowano 10 oddziałów.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie planowany jest oddział terapeutyczny.

Ze względu na bardzo małą liczbę absolwentów klas VIII szkół podstawowych ogromnym wyzwaniem dla Gminy jest zabezpieczenie miejsca dla każdego ucznia zgodnie z jego wyborem.

Regulaminy rekrutacyjne zostały opublikowane na stronach internetowych szkół pod adresami:
    • I Liceum Ogólnokształcące – www.1lo.jaworzno.pl
    • II Liceum Ogólnokształcące – www.lo2.jaworzno.edu.pl
    • III Liceum Ogólnokształcące – www.zso.jaworzno.edu.pl
    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 – www.zsp2.jaworzno.pl
    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 – www.zsp3.jaworzno.edu.pl
    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 – www.zsp4.jaworzno.edu.pl
    • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – www.ckziu.jaworzno.pl

Comments are closed.