„Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – JAWORZNO-MIASTO NA PRAWACH POWIATU”

Projekty i programy|

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie... Czytaj więcej → „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – JAWORZNO-MIASTO NA PRAWACH POWIATU”

Ręce trzymające książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Projekty i programy|

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w 2022 r. Miasto... Czytaj więcej → Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Przebudowa i doświetlenie przejść dla pieszych przy ulicy Moździerzowców 1 i przy ulicy Jaworznickiej przy adresie Moździerzowców 1A

Projekty i programy|

Zadanie polega na wykonaniu kompletu doświetleń przejść dla pieszych przy ulicy Moździerzowców –... Czytaj więcej → Przebudowa i doświetlenie przejść dla pieszych przy ulicy Moździerzowców 1 i przy ulicy Jaworznickiej przy adresie Moździerzowców 1A

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. 11 Listopada do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolejową w ramach zadania pn. Budowa Obwodnicy Północnej miasta w Jaworznie

Projekty i programy|

Przedmiotem zadania jest przebudowa odcinka ul. Grunwaldzkiej od ul. Lipowej do ul. Kolejowej w Jaworznie o... Czytaj więcej → Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. 11 Listopada do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolejową w ramach zadania pn. Budowa Obwodnicy Północnej miasta w Jaworznie

Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu – ul. Katowicka wraz ze zbiornikiem infiltracyjno-odparowującym – poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Jaworzna

Projekty i programy|

W ramach projektu zostanie wybudowany odcinek sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Katowickiej... Czytaj więcej → Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu – ul. Katowicka wraz ze zbiornikiem infiltracyjno-odparowującym – poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Jaworzna

Ulica Nowodługoszyńska, poprawa gospodarki wodno-ściekowej – budowa odwodnienia ul. Rejtana, ul. Syrokomli i ulicy Storczyków w Jaworznie wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni

Projekty i programy|

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie odwodnienia ulic Rejtana, Syrokomli, Storczyków,... Czytaj więcej → Ulica Nowodługoszyńska, poprawa gospodarki wodno-ściekowej – budowa odwodnienia ul. Rejtana, ul. Syrokomli i ulicy Storczyków w Jaworznie wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni

Budowa drogi z lotu ptaka

Budowa nowego śladu DK 79 w Byczynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie

Projekty i programy|

Przedmiotem projektu jest przebudowa DK 79 w Jaworznie poprzez poprowadzenie nowego śladu Drogi Krajowej o... Czytaj więcej → Budowa nowego śladu DK 79 w Byczynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Jaworznie

Projekty i programy|

Nazwa Beneficjenta: Jaworzno – miasto na prawach powiatuRealizator projektu: Miejski Zespół Obsługi... Czytaj więcej → Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Jaworznie

Modernizacja i doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Jaworznickiej 56

Projekty i programy|

Zadanie polega na wykonaniu doświetlenia wertykalnego przejścia dla pieszych przy ul. Jaworznickiej... Czytaj więcej → Modernizacja i doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Jaworznickiej 56

Budynek szkoły po remoncie

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 11 w Jaworznie

Projekty i programy|

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Nazwa... Czytaj więcej → Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 11 w Jaworznie