Jaworznicki Obszar Gospodarczy

JOG

Jaworznicki Obszar Gospodarczy to strategiczna strefa przemysłowa miasta o wielkości ponad 325 ha. 

Co? Gdzie? Kiedy?
Zobacz etapy realizacji Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

Najnowsze informacje, wydarzenia oraz postęp realizacji JOG

Zobacz co media ogólnopolskie i lokalne napisały o JOG

Jaworznicki Obszar Gospodarczy

Teren inwestycyjny graniczy bezpośrednio z ul. Wojska Polskiego oraz czynną przemysłową linią kolejową. Stosunkowo niewielka odległość od węzła Jęzor (S1/DK79) oraz węzła Brzęczkowice (A4/S1), a także połączenie przemysłowej linii kolejowej z magistralą E30, sprawia, iż jest to aktualnie jeden z najlepiej obsługiwanych komunikacyjnie niezagospodarowanych terenów poprzemysłowych w regionie.

Gmina konsekwentnie od lat w dokumentach planistycznych wskazywała ten obszar do zagospodarowania w kierunku produkcyjnym i usługowym, zgodnie z jego funkcją od lat 60-tych ubiegłego wieku. Znajdowało to swój wyraz w kolejnych edycjach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jaworzna. W roku 2020 Gmina przystąpiła do sporządzenia planu miejscowego, który przywraca możliwość lokowania na tym terenie strategicznych inwestycji o znaczeniu regionalnym.

Inwestycja nie będzie uciążliwa dla mieszkańców, ponieważ najbliższe obszary zabudowy mieszkalnej znajdują się w odległości ponad 600 m od działki inwestycyjnej i są oddzielone od niej pasem zieleni izolacyjnej.

Kalendarium prac nad JOG:

Lipiec 2019
Grupa ludzi pozujących do zdjęcia
Podpisanie umowy Jaworzno - KSSE

Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. została zainaugurowana Umową o Współpracy nr SG-PZ.7324.3.2019 podpisaną 3 lipca 2019 r.

Marzec 2021
Dwóch mężczyzn podających sobie rękę
Podpisanie porozumienia inwestycyjnego

pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Marszałkiem Województwa Śląskiego

Kwiecień 2021
Plan zagospodarowania przestrzennego - Wojska Polskieo - północ
Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska

wyrażenie zgody na przeznaczenie w MPZP Wojska Polskiego Północ na cele nierolnicze i nieleśne 238,5860 ha gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa

Sierpień 2021
Prezydent Andrzej Duda podpisuje ustawę
Podpisanie ustawy przez Prezydenta Andrzeja Dudę

wyrażenie zgody na przeznaczenie w MPZP Wojska Polskiego Północ na cele nierolnicze i nieleśne 238,5860 ha gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa

Październik 2021
Mapa Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego
Wniosek Gminy Miasta Jaworzna do Ministra Klimatu i Środowiska

o wszczęcie procedury zamiany.

Październik 2021
Cztery osoby siedzące za stołem podczas podpisania dokumentów
Porozumienie Gminy z KSSE

w sprawie utworzenia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

4 Lipca 2022
osoba podpisuje dokument
Akt notarialny zamiany

nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a PGL Lasy Państwowe

Październik 2022
Troje osób stojących w rzędzie na tle ekranów.
Otrzymanie promesy na 100 mln zł

na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Styczeń 2023
Jaworznicki Obszar Gospodarczy
Porozumienie Gminy z Lasami Państwowymi

na przeprowadzenie wycinki zgodnie ze specustawą

Czerwiec 2023
Drewniany młotek ze złotymi zdobieniami
Ogłoszenie przetargu na wod-kan
Lipiec 2023
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Ogłoszenie o przetargu na zbycie pierwszej działki w JOG

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach, jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną działając w imieniu Prezydenta Miasta Jaworzna, ogłasza: pierwszy przetarg pisemny nieograniczony

Aktualności

ElectroMobility Poland pierwszym inwestorem na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

Aktualności, JOG

W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczna (KSSE) oraz Urząd Miasta Jaworzna,...
Czytaj więcej → ElectroMobility Poland pierwszym inwestorem na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

Współpraca Gminy z SRK. Tereny pokopalniane z konkretnymi planami

Aktualności, JOG, Z miasta

W Jaworznie wciąż daje się znaleźć sporo nieruchomości pozostałych po zlikwidowanej w latach 2001–2002 kopalni Jan Kanty....
Czytaj więcej → Współpraca Gminy z SRK. Tereny pokopalniane z konkretnymi planami

Kolejne działania w ramach uzbrojenia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

Aktualności, JOG, Z miasta

Jaworznickie Wodociągi, Gmina Miasta Jaworzna i Spółka Restrukturyzacji Kopalń, podpisały umowę na współpracę w zakresie...
Czytaj więcej → Kolejne działania w ramach uzbrojenia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

Gmina pozyskuje tereny inwestycyjne dzięki współpracy z SRK

Aktualności, JOG, Z miasta

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. oficjalnie przekazała na rzecz Gminy Miasta Jaworzna, ok. 4 ha działek na terenach byłej kopalni...
Czytaj więcej → Gmina pozyskuje tereny inwestycyjne dzięki współpracy z SRK

teren jaworznickiego obszaru gospodarczego - wizualizacja

Jaworznicki Obszar Gospodarczy – mapa strategicznych inwestycji

Aktualności, JOG

Jaworznicki Obszar Gospodarczy (JOG) to szansa na nowe, przemysłowe otwarcie dla Jaworzna i regionu. Tym razem już niezwiązane z...
Czytaj więcej → Jaworznicki Obszar Gospodarczy – mapa strategicznych inwestycji

Wizualizacja fabryki, w tle kominy elektrowni i las

Prace przygotowawcze na JOG-u trwają

Aktualności, JOG, Z miasta

Gmina Miasta Jaworzna posiada pełną dokumentację, na podstawie której możliwe jest prowadzenie wycinki drzew także po 1 marca....
Czytaj więcej → Prace przygotowawcze na JOG-u trwają

Mężczyzna w kasku podczas budowy kanalizacji sanitarnej

Mieszkańcy ul. Energetyków zyskają na budowie JOG-u

Aktualności, JOG, Z miasta

Trwają prace przygotowujące teren Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, na które gmina otrzymała...
Czytaj więcej → Mieszkańcy ul. Energetyków zyskają na budowie JOG-u

Wizualizacja fabryki, w tle kominy elektrowni i las

Kolejny etap prac w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym

Aktualności, JOG, Z miasta

Na mocy specustawy o specjalnym przeznaczeniu gruntów leśnych (…), w Jaworznie rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem...
Czytaj więcej → Kolejny etap prac w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym