Wsparcie dzieci i rodzin

Skoordynowane, międzysektorowe wsparcie udzielane dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF

Realizowane zadanie ma na celu przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań, które pozwolą na efektywne zarządzanie lokalnym wsparciem w wymiarze międzysektorowym. W wyniku realizacji zadania powstaną konkretne narzędzia do wdrażania ww. celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie. Wypracowane modele zostaną sprawdzone w wybranych powiatach. Efektywność przygotowanych modeli oraz samego ich wdrażania będzie również poddawane badaniu naukowemu. Całość procesu badawczego będzie poddawana ewaluacji. 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu). Aby móc ten cel zrealizować potrzeba będzie:

 • dokonać analizy zasobów instytucjonalnych, form wsparcia środowiskowego oraz programów realizowanych przez jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe w sektorze zdrowia, edukacji i pomocy społecznej
 • zintegrować działania wokół dziecka, ucznia i rodziny rozumiane jako połączenie w jeden instrument wsparcia wielu aktualnych form organizacyjnych wspierania rozwoju dzieci do czasu spełnienia obowiązku szkolnego oraz podczas jego realizacji oraz wdrożyć międzysektorową współpracę i koordynację działań, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia, pomocy rodzinie i pomocy społecznej z oferowanymi formami wsparcia w systemie edukacji,
 • uruchomić zasoby wsparcia umiejscowione w środowisku dziecka, ucznia i rodziny
 • wdrożyć proces personalizacji wsparcia poprzez dostosowanie rodzaju i zakresu pomocy do rzeczywistych potrzeb dziecka, ucznia, rodziny i środowiska pozarodzinnego,
 • zmniejszyć obciążenia proceduralne związane z uzyskaniem dostępu do wsparcia,
 • efektywnie wykorzystywać zasoby lokalne, jak również podnieść jakość świadczonej pomocy, dzięki spójności celów i zsynchronizowaniu oddziaływań pomocowych (efekt synergii).
 • wspierać procesy zmian w środowiskach lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań ról jednostek koordynujących (JST), wspierających (PPP, placówki I, II poziomu referencyjnego w ochronie zdrowia) oraz współpracujących (przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe)

Zadanie realizowane w okresie od kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Więcej informacji na https://mwm.us.edu.pl/

Podmioty w Sieci Wsparcia Międzysektorowego na terenie Miasta Jaworzna

 1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie, ul. Chopina 19, 43-600 Jaworzno
 2. Centrum Edukacji Monika Lorek-Sędzielowska, 32-500 Chrzanów, ul. Stara Huta 1, Żłobek „100 Bajek” w Jaworznie, ul. Piłsudskiego 86,
 3. Przedszkole Miejskie nr 7 w Jaworznie, ul. Aleksandra Puszkina 5, tel. 32 762 92 56, www: https://pm7.jaworzno.edu.pl/
 4. Przedszkole Miejskie nr 9 w Jaworznie, ul. 3 Maja 16, tel. 32 616 31 65, www: https://pm9.jaworzno.edu.pl/
 5. Przedszkole Miejskie nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie, ul. Wincentego Muchy 6, tel. 32 762 93 02, www: https://pm14.jaworzno.edu.pl/
 6. Przedszkole Miejskie nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jaworznie, ul. Czwartaków 1, tel. 32 762 92 48, www: https://pm24.jaworzno.edu.pl/
 7. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie, ul. Marcina Kasprzaka 6, tel. 32 762 92 70, www: https://sp3.jaworzno.edu.pl/
 8. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworznie, ul. Aleksandra Puszkina 5, tel. 32 762 93 59, www: https://sp5-jaworzno.edupage.org/
 9. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jaworznie, ul. Ławczana 12, tel. 32 762 91 80, www: https://sp7jaworzno.edupage.org/
 10. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie, ul. Armii Krajowej 5, tel. 32 762 93 89, www: https://zsp4.jaworzno.edu.pl/

PLIKI DO POBRANIA:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie powołania lokalnej Sieci Wsparcia Międzysektorowego na rzecz dziecka, ucznia i rodziny na terenie Jaworzna.

Model wsparcia Międzysektorowego

Aktualności:

Ponad 3,6 mln złotych dotacji dla organizacji pozarządowych

Aktualności, Rodzina, Z miasta, Zdrowie

Gmina kolejny rok z rzędu zwiększa nakłady na wsparcie organizacji pozarządowych. Do tej pory w konkursach na realizację zadań z...
Czytaj więcej → Ponad 3,6 mln złotych dotacji dla organizacji pozarządowych

Integracja działań dla lepszego wsparcia dzieci i rodzin

Edukacja, Rodzina

Dzisiaj w ATElier Kultury spotkali się wszyscy zainteresowani tematem podniesienia jakości i efektywności wsparcia udzielanego dzieciom,...
Czytaj więcej → Integracja działań dla lepszego wsparcia dzieci i rodzin