Aktualności, Rodzina, Z miasta, Zdrowie|

Gmina kolejny rok z rzędu zwiększa nakłady na wsparcie organizacji pozarządowych. Do tej pory w konkursach na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej – dla piętnastu organizacji oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Azymut”, przyznano ponad 3,6 mln złotych. To blisko 360 tysięcy złotych więcej niż w roku 2023 roku. To nie wszystkie środki jakie trafią z Gminy do organizacji pozarządowych. Trwają jeszcze konkursy na działania m.in. z zakresu: profilaktyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W czwartek, 18 stycznia 2024 r. w Jaworznickim Laboratorium Biznesu, Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk podpisał umowy dotacyjne z przedstawicielami jaworznickich organizacji, życząc powodzenia w realizacji tegorocznych zadań.

Organizacje pozarządowe stanowią integralny element działania miasta, przyczyniając się znacząco do realizacji ważnych społecznie zadań i zapewnieniem usług potrzebnych mieszkańcom – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz KolarczykGratuluję nowych, coraz bardziej innowacyjnych pomysłów, które będą realizowane dzięki wsparciu Gminy. Działań, które nie tylko przynoszą natychmiastowe korzyści, ale także budują trwałe fundamenty dla przyszłych pokoleń. Wspierając organizacje pozarządowe, inwestujemy nie tylko w poprawę bieżącej sytuacji społecznej, ale również zapewniamy możliwość ciągłego rozwoju społeczeństwa, a co za tym idzie, dlatego po rozmowach ze środowiskami jaworznickich NGO, prezydent zdecydował o zwiększeniu środków w budżecie miasta na umowy z organizacjami pozarządowymi. Ten wzrost rok do roku to prawie pół miliona złotych.

Po rozstrzygnięciach konkursowych umowy podpisano z piętnastoma organizacjami pozarządowymi i Zespołem Lecznictwa Otwartego na działanie Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Azymut”, które swoimi działaniami wspierają funkcjonowanie miejskich przedsięwzięć.

Wsparcie otrzymali:

1. Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” – Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna – 68 245,32 zł,

2. Stowarzyszenie „Sursum Corda” – Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna – 68 245,32 zł,

3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1 728 983,00 zł,

4. Klub Inteligencji Katolickiej – „Najlepiej razem – świetlicowa rodzina to siła” – 120 000,00 zł,

5. Jaworznickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Razem” – „Trzeźwiej z nami” – 80 000,00 zł,

6. Fundacja Mój czas dla seniora im. Wandy i Józefa – „Siła spokoju” – 20 000,00 zł,

7. Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Forever young – Wiecznie Młodzi” – 22 000,00 zł,

8. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów o/Jaworzno – Jeleń – „Aktywizacja i integracja seniorów” – 5 000,00 zł,

9. Polski Związek Niewidomych – „Widzieć więcej” – 12 000,00 zł,

10. Zrzeszenie Amazonek „Szansa” – „Optymalne dojście do równowagi psychofizycznej kobiet po chorobie nowotworowej piersi” – 5 300,00 zł,

11. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy” – „Aktywna rehabilitacja
– prowadzenie integracyjnych zajęć rehabilitacyjno-sportowych oraz prelekcji związanych z promocją zdrowia” – 4 500,00 zł,

12. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – Prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych w Jaworznie – 390 000,00 zł,

13. Stowarzyszenie „Nasza Przystań” – „Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Jaworznie” – 990 000,00 zł,

14. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” – 70 000,00 zł,

15. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – „Profilaktyka zaburzeń wczesnodziecięcych” – 25 000,00 zł,

16. Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – Promocja Honorowego Krwiodawstwa w Jaworznie – 5 000,00 zł,

17. Fundacja Kobieca Przystań – „Prowadzenie Jadłodzielni” – 9 500,00 zł,

18. Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. – „Zapewnienie dostępności porad psychologiczno-psychiatrycznych dla Mieszkańców Miasta Jaworzna w 2024 roku” – 300 000,00 zł.

Comments are closed.