Rada Miejska w Jaworznie

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Jej kadencja trwa 5 lat.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. in. uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych czy też podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych. Rada gminy decyduje także w sprawach związanych z podejmowaniem współdziałania z innymi gminami, jak również współpracy ze społecznościami lokalnymi, nadawaniem honorowego obywatelstwa gminy czy ustalaniem zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Wybraną 7 kwietnia 2024 roku Radę Miejską w Jaworznie stanowi 23 radnych zrzeszonych w trzech klubach: „Jaworzno Moje Miasto”, „Prawo i Sprawiedliwość” oraz „Koalicja Obywatelska”.

Radni Klubu „Jaworzno Moje Miasto” (5)

 • Kaczmarek Tadeusz
  okręg nr 3 (Pieczyska, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Niedzieliska, Ciężkowice, Jeziorki)
 • Kowalski Mariusz
  okręg nr 4 (Os. Stałe, Os. Cegielniana, Rejon Elektrowni, Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Sobieski Górka)
 • Pieczara Mirosław
  okręg nr 3 (Pieczyska, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Niedzieliska, Ciężkowice, Jeziorki)
 • Pycia Sebastian
  okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
 • Smoliło-Żabińska Jolanta
  okręg nr 2 (Azot, Śródmieście, Podłęże, Pszczelnik, Leopold, Stara Huta)

Radni Klubu „Prawo i Sprawiedliwość” (6)

 • Domagalski Dawid
  okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
 • Gacek Renata
  okręg nr 4 (Os. Stałe, Os. Cegielniana, Rejon Elektrowni, Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Sobieski Górka)
 • Lichota Anna
  okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
 • Palka Bernadeta
  okręg nr 3 (Pieczyska, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Niedzieliska, Ciężkowice, Jeziorki)
 • Papuga Janusz
  okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
 • Stanek Maciej
  okręg nr 2 (Azot, Śródmieście, Podłęże, Pszczelnik, Leopold, Stara Huta)

Radni Klubu „Koalicja Obywatelska” (12)

 • Babula Wiesława
  okręg nr 3 (Pieczyska, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Niedzieliska, Ciężkowice, Jeziorki)
 • Banasik Wojciech
  okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
 • Bochenek Maciej
  okręg nr 2 (Azot, Śródmieście, Podłęże, Pszczelnik, Leopold, Stara Huta)
 • Boczoń Barbara
  okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
 • Ciołczyk Janusz
  okręg nr 3 (Pieczyska, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Niedzieliska, Ciężkowice, Jeziorki)
 • Guja Dorota
  okręg nr 4 (Os. Stałe, Os. Cegielniana, Rejon Elektrowni, Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Sobieski Górka)
 • Kawka Przemysław
  okręg nr 2 (Azot, Śródmieście, Podłęże, Pszczelnik, Leopold, Stara Huta)
 • Kirker Michał
  okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
 • Łatak Stefan
  okręg nr 4 (Os. Stałe, Os. Cegielniana, Rejon Elektrowni, Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Sobieski Górka)
 • Sędor Tomasz
  okręg nr 2 (Azot, Śródmieście, Podłęże, Pszczelnik, Leopold, Stara Huta)
 • Sikora Barbara
  okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
 • Ziętek Barbara
  okręg nr 4 (Os. Stałe, Os. Cegielniana, Rejon Elektrowni, Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Sobieski Górka)

Prezydium Rady Miejskiej

 • Michał Kirker – przewodniczący
 • Janusz Ciołczyk – wiceprzewodniczący
 • Tadeusz Kaczmarek – wiceprzewodniczący
 • Maciej Stanek – wiceprzewodniczący

Comments are closed.