logo Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego

Budżet obywatelski to część budżetu miasta przeznaczona do finansowania zadań publicznych pochodzących z wniosków mieszkańców. 

Widok z góry, na biurku ułożone są okulary, notes i młotek sędziowski

JBO 2025: Zmiany w uchwale

Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski

9 kwietnia 2024 r. weszła w życie uchwała zmieniająca zasady budżetu obywatelskiego w Jaworznie. Zmiany te, wypracowane w drodze...
Czytaj więcej → JBO 2025: Zmiany w uchwale

Dłoń przesuwa prezentację na cyfrowym ekranie

Rekomendowany model JBO 2025

Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski

Ostatnie spotkanie konsultacyjne już za nami. Wczoraj, 29 lutego, zakończyły się prace nad nowym modelem budżetu obywatelskiego....
Czytaj więcej → Rekomendowany model JBO 2025

Plakat informujący o spotkaniu na którym zaprezentowany zostanie docelowy model budżetu, podano miejsce spotkania, datę, w tle dłonie osoby, która układa kolorowe elementy z papieru.y

JBO 2025: Prezentacja rekomendowanego modelu

Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski

W czwartek, 29 lutego 2024 r., o godzinie 17:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się ostatnie spotkanie konsultacyjne, podczas...
Czytaj więcej → JBO 2025: Prezentacja rekomendowanego modelu

Propozycja modelu JBO 2025

Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski

Za nami drugie spotkanie z mieszkańcami, podczas którego przeanalizowano i podsumowano wyniki ankiety konsultacyjnej. Informacje te...
Czytaj więcej → Propozycja modelu JBO 2025

JBO 2025 – spotkanie i dyskusja nad nowym modelem budżetu

Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski

W czwartek, 15 lutego 2024 r., o godzinie 17:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się kolejne spotkanie, podczas którego...
Czytaj więcej → JBO 2025 – spotkanie i dyskusja nad nowym modelem budżetu

Grupa ludzi siedzących przy stołach

Rozpoczęły się konsultacje JBO 2025

Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski

Za nami pierwsze z cyklu spotkań Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w tym roku, na którym podsumowaliśmy realizację zadań na 2023...
Czytaj więcej → Rozpoczęły się konsultacje JBO 2025

JBO: Zapraszamy na spotkanie

Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie inaugurujące tegoroczną edycję Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego, które odbędzie się we...
Czytaj więcej → JBO: Zapraszamy na spotkanie

Grupa ludzi przy stole

Zwycięskie zadania XI edycji JBO

Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski

W Jaworznickim Budżecie Obywatelskim na 2024 rok głosowało ponad 23 tys. mieszkańców naszego miasta – czyli 4 tys. osób więcej...
Czytaj więcej → Zwycięskie zadania XI edycji JBO

logo Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego

Wyniki JBO 2024 już w tym tygodniu

Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski

Dobiega końca weryfikacja poprawności złożonych głosów w ramach 11. edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Ostateczne wyniki...
Czytaj więcej → Wyniki JBO 2024 już w tym tygodniu

Etapy JBO - Czyli pięć kroków od pomysłu do sukcesu!

Znajdź pomysł na zadanie o charakterze ogólnomiejskim. Opisz swój pomysł we wniosku. Wzór wniosku na 2022 rok pobierz ze strony www.jbo.jaworzno.pl. Wypełnij dokładnie wszystkie pola formularza. Sprawdź, czy teren, na którym chcesz realizować swój pomysł, należy do miasta, czy jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oszacuj koszty. Masz wątpliwości? Napisz, zadzwoń, skonsultuj projekt z pracownikami Urzędu Miejskiego, są do Twojej dyspozycji.

Następnie zadbaj o podpisy osób popierających Twój projekt – zbierz więcej jak wymagane min. 30 osób. Lista poparcia jest integralną częścią wniosku.

Wniosek musisz złożyć w terminie od 10 do 31 maja br. Możesz to zrobić: osobiście wrzucając do urny przed Urzędem Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, drogą pocztową na adres: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, oraz mailowo w formie zeskanowanych oryginałów dokumentów na adres: jbo@um.jaworzno.pl

Zespół ds. budżetu obywatelskiego złożony z pracowników Urzędu Miejskiego i mieszkańców oceni Twój wniosek pod kątem formalnym. Następnie wniosek będzie oceniony pod kątem merytorycznym. Pozytywna ocena (formalna i merytoryczna) oznacza poddanie wniosku pod głosowanie. O weryfikacji wniosku dowiesz się ze strony www.jbo.jaworzno.pl

Po ogłoszeniu listy projektów z oceną pozytywną, zadbaj o promocję swojego pomysłu, aby uzyskał on jak najwięcej głosów. Pamiętaj, że głosować można od 26 lipca do 16 sierpnia br. elektronicznie na stronie www.jbo.jaworzno.pl lub w formie papierowej na specjalnie przygotowanych do tego celu formularzach. Każdy mieszkaniec może zagłosować 1 raz, wskazując maksymalnie 2 projekty z listy zadań poddanych pod głosowanie. W przypadku wielokrotnej próby głosowania lub wskazania więcej niż 2 zadań w obrębie karty do głosowania głos będzie uznany za nieważny.

JBO w liczbach:

zrealizowanych projektów
0
łaczna kwota przeznaczona na zadania w mln zł
0
ml zł budżetu na 2023 rok
3, 0

Mapa realizacji JBO

Naturalny plac zabaw

2021, Realizacje JBO

Nazwa zadania: „Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach” Wnioskodawca: Filip Kucharski Galeria zdjęć:...
Czytaj więcej → Naturalny plac zabaw

Parking w tle kościół i budynki jednorodzinne

Chodniki i oświetlenie w dzielnicach

2021, Realizacje JBO

Nazwa zadania: „Bezpieczne Jaworzno-nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach” Wnioskodawca: Mirosław Pieczara...
Czytaj więcej → Chodniki i oświetlenie w dzielnicach

Urządzenie zewnętrzne do ćwiczeń siłowych

Siłownia zewnętrzna

2021, Realizacje JBO

Nazwa zadania: „Uporządkowanie terenu oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej przy planowanym mini boisku w Jeleniu...
Czytaj więcej → Siłownia zewnętrzna

Samoobsługowy punkt naprawy rowerów

Przystanki rowerowe

2021, Realizacje JBO

Nazwa zadania: „Jaworznickie Przystanki Rowerowe w GEOsferze, Parku Gródek i Centrum wraz z samoobsługowym punktem naprawy...
Czytaj więcej → Przystanki rowerowe

Chodnik wzdłuż drogi, w tle drzewa

Chodniki w dzielnicach

2020, Realizacje JBO

Nazwa zadania: „Piękniejsze Jaworzno – lepsze chodniki w dzielnicach” Wnioskodawca: Mirosław Pieczara Galeria zdjęć:...
Czytaj więcej → Chodniki w dzielnicach

Pumptrack z lotu ptaka

Pumptrack

2020, Realizacje JBO

Nazwa zadania: „Pumptrack dla Jaworzna przy Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS w centrum Jaworzna” Wnioskodawca: Patryk Wilczek...
Czytaj więcej → Pumptrack

Urządzenie zewnętrzne do ćwiczeń siłowych

Siłownia zewnętrzna

2020, Realizacje JBO

Nazwa zadania: „Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Szymanowskiego” Wnioskodawca: Maciej Stanek Galeria zdjęć:...
Czytaj więcej → Siłownia zewnętrzna

Skwer, park osiedlowy, w tle bloki mieszkalne

Oświetlenie skweru

2020, Realizacje JBO

Nazwa zadania: „Doposażenie obiektów JBO-oświetlenie skweru przy ul. Górników z Danuty” Wnioskodawca: Marzena Czarny...
Czytaj więcej → Oświetlenie skweru

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Jaworznicki Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski to część budżetu miasta przeznaczona do finansowania zadań publicznych pochodzących z wniosków mieszkańców. W ramach budżetu obywatelskiego możliwa będzie realizacja zadań własnych gminy, o które zawnioskują i wybiorą w drodze głosowania sami mieszkańcy.