Edukacja, Rodzina|

Dzisiaj w ATElier Kultury spotkali się wszyscy zainteresowani tematem podniesienia jakości i efektywności wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom na poziomie lokalnym. Założenia projektu: “Model Wsparcia Międzysektorowegoprzedstawił m.in. prof. dr hab. Zenon Gajdzica, pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Projekt ma na celu polepszenie jakości i skuteczności wsparcia dzieci, uczniów i ich rodzin na poziomie lokalnym poprzez analizę zasobów instytucjonalnych, form wsparcia środowiskowego i programów realizowanych przez jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe. Planuje się również integrację działań w zakresie ochrony zdrowia, pomocy rodzinie i pomocy społecznej oraz personalizację wsparcia, aby dostosować rodzaj i zakres pomocy do rzeczywistych potrzeb dziecka, ucznia, rodziny i środowiska pozarodzinnego. Wsparcie procesów zmian w środowiskach lokalnych jest również ważne dla osiągnięcia celów projektu oraz przygotowania kadry do pracy w tym zakresie.

W spotkaniu udział wzięli Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk, Sekretarz Miasta Ewa Sidełko-Paleczny, Tomasz Jewuła – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami, Pani Irena Wojtanowicz – Stadler – Naczelnik Wydziału Edukacji oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji – Radna Ewa Zuber.

Ważne jest, aby zaangażować wszystkie instytucje, które w tej chwili organizują tego rodzaju wsparcie, i co warto podkreślić – organizują je na bardzo wysokim poziomie, jednak wielokrotnie bywa tak, że jedna instytucja nie zna od początku do końca zakresu wsparcia, jakie organizuje również druga jednostka. Myślę, że jest to spojrzenie bardzo przyszłościowe i pozwala na uwspólnienie wielu działań i tym samym rozwiązanie wielu problemów – podkreśla Naczelnik Wydziału Edukacji Irena Wojtanowicz – Stadler

Konferencja zorganizowana została w ramach realizowanego przez Miasto Jaworzno wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w Lublinie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej.

Działania na rzecz dzieci, uczniów i ich rodzin wymagają kompleksowego podejścia i integracji działań różnych instytucji. Model Wsparcia Międzysektorowego jest innowacyjnym projektem, który ma na celu zwiększenie efektywności i jakości wsparcia, a także zniwelowanie problemów wynikających z braku koordynacji działań różnych instytucji. Jest to krok w kierunku kompleksowej i skutecznej pomocy dzieciom, uczniom i ich rodzinom, której potrzeba jest coraz bardziej widoczna w dzisiejszych czasach.

Comments are closed.