Aktualności, JOG|

Dziś (26 października 2023 r.) Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała wyniki przetargu, w którym ElectroMobility Poland (EMP) kupiło pond 100-hektarowy teren w Jaworznickim Obszarze Gospodarczego. Dzięki temu nie ma już żadnych przeszkód, aby EMP rozpoczęło pierwszą inwestycję w tym strategicznym obszarze.

W obradach Komisji udział wziął Prezydent Miasta Paweł Silbert wraz z zastępcą Łukaszem Kolarczykiem, naczelnikiem Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej Marcinem Koziarzem i naczelnikiem Wydziału Obrotu Nieruchomościami Agnieszką Zemułą-Czarnik.

W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczna (KSSE) oraz Urząd Miejski w Jaworznie, spółka ElectroMobility Poland zostanie właścicielem działki o powierzchni 117 ha, zlokalizowanej na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG). Tym samym spółka realizująca projekt polskiej marki samochodów elektrycznych Izera zostaje pierwszym inwestorem na terenie JOG-u.

Sprawne i efektywne działanie miasta Jaworzna i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozwoliło na szybkie przeprowadzenie przetargu zaledwie dwa miesiące po zakończeniu działań przygotowawczych.

350 mln zł rządowego wsparcia na uzbrojenie w infrastrukturę

Przypomnijmy, że dzięki pozyskanym w ubiegłym roku, 100 mln zł rządowego wsparcia na rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej, wybudowana zostanie m.in. nowa stacja uzdatniania wody – zasilana wodami kopalnianymi na terenie przejętym od Spółki Restrukturyzacji Kopalń w lokalizacji „Jan Kanty”. Oczyszczona woda będzie dostarczana do przedsiębiorstw zlokalizowanych w JOG oraz na potrzeby mieszkańców. Nowy zasób wody odciąży dotychczasowe ujęcie miejskie i zapewni bezpieczeństwo dostaw na kolejne dziesięciolecia. Ponadto zmodernizowana i wybudowana zostanie nowa sieć wodociągowa.

W ramach projektu budowy nowej sieci na terenie JOG zostanie również zrealizowana inwestycja przebudowy sieci ul. Energetyków. Zmodernizowana zostanie Pompownia „Siłownia” wraz całym układem oraz wybudowany zostanie zbiornik retencyjny dla ul. Energetyków. Po zrealizowaniu przebudowy, mieszkańcy ul. Energetyków nie będą odczuwać już niedogodności związanej z odbiorem wód opadowych oraz zalewaniem posesji i drogi.

Inwestycja jest jednym z zadań Projektu „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi”, realizowanym i finansowanym w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ponadto samorząd Jaworzna otrzymał zapewnienie 250 mln zł rządowej dotacji w ramach VII naboru Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Środki będą przeznaczone na uzbrojenie i obudowę drogami Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Poprawiony zostanie wjazd do miasta od strony Katowic, zbudowana zostanie ulica Mysłowicka z drogą rowerową, kompleksowo przebudowana zostanie Wojska Polskiego z nowym skrzyżowaniem i układem rond wprowadzających ruch do strefy przemysłowej. Powstaną także wiadukty usprawniające ruch w śladzie DK79 włączające bezkolizyjnie ruch w strefie przemysłowej JOG.

Łącznie rząd Premiera Mateusza Morawieckiego przyznał miastu na rozwój Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego 350 mln złotych.

***

Jaworznicki Obszar Gospodarczy (JOG) to szansa na nowe, przemysłowe otwarcie dla Jaworzna i regionu. Tym razem już nie związane z przemysłem surowcowym, czy energetycznym, ale z nowoczesnymi i zaawansowanymi technologicznie branżami. Zapewnić ma tysiące miejsc pracy dla kolejnych pokoleń mieszkańców Jaworzna oraz okolic. Z szacunków Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wynika, że obszar będzie mógł wygenerować pomiędzy 10 a 12 tysięcy nowych miejsc pracy. JOG będzie więc miał olbrzymią szansę stać się tętniącym życiem, przemysłowym sercem Jaworzna. Położonym z dala od osiedli mieszkaniowych, za to blisko źródła zasilania (elektrownia) i głównych szlaków komunikacyjnych.

Więcej informacji na https://www.jaworzno.pl/jog/

Comments are closed.