Aktualności, Biznes, JOG, Podatki|

Podczas trwających w mieście Jaworznickich Dni dla Biznesu, Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert przedstawił nowe inicjatywy biznesowe w ramach programu „Jaworzno. Strefa Lepszej Pracy”. Dzięki propozycji Prezydenta Miasta wypracowanej z Jaworznicką Izbą Gospodarczą, w budżetach mieszkańców i przedsiębiorców w 2024 roku zostanie łącznie aż 4,5 mln zł.

Dzięki realizacji strategicznego projektu jakim jest Jaworznicki Obszar Gospodarczy i pozyskaniu pierwszego dużego inwestora – spółki ElectroMobility Poland, a także uzyskaniu środków zewnętrznych na zagospodarowanie strefy przemysłowej, Gmina odnotowała pierwsze wpływy finansowe do budżetu. Pozwalają one zaplanować kolejne kroki, związane z rozwojem miasta – wyjaśnia prezydent Paweł Silbert. Przewidywane dalsze sukcesywne zagospodarowanie naszej strefy przemysłowej i lokowanie nowych inwestorów, będzie poszerzać bazę podatników w Gminie, a co za tym idzie przyczyni się do zwiększania wpływów budżetowych.

Współpracujemy z miastem od lat między innymi po to, żeby rozwój biznesu był zauważalny i aby zaszczepiać przedsiębiorczość wśród osób młodych – mówił podczas spotkania Mateusz Łętowski, prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej. – Dziękuję władzom miasta za to, że szereg rozmów i spotkań w ciągu roku przynosi realne efekty. Wspólne działania Jaworznickiej Izby Gospodarczej, Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz Powiatowego Urzędu Pracy przynoszą korzyści i wpływają pozytywnie na rozwój gospodarczy miasta.

Podatkowe korzyści dla przedsiębiorców i osób fizycznych w 2024 roku

W związku ze wspomnianymi kluczowymi czynnikami i realizacją gminnego programu „Jaworzno. Strefa Lepszej Pracy”, na 2024 rok zostaną utrzymane stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od gruntów pozostałych, na poziomie ustalonym na 2023 rok i nie zwiększanie obciążeń fiskalnych w tej kategorii podatków. W przypadku przedsiębiorców – głównie małych i średnich, ten ruch pozwoli na pozostawienie w budżetach przedsiębiorstw kwoty ok. 1,7 mln zł, a w budżetach osób fizycznych kwoty ok. 1,5 mln zł w skali roku.

Podatki od środków transportowych niższe aż o 40 proc. i o 90 proc. dla pojazdów niskoemisyjnych

Po konsultacjach Prezydenta Miasta Pawła Silberta z udziałem Prezesa Jaworznickiej Izby Gospodarczej Mateusza Łętowskiego, stawki podatku od środków transportowych zostaną w 2024 roku obniżone o 40 proc. w stosunku do obowiązujących w 2023 roku. Dla właścicieli pojazdów z napędem wodorowym, hybrydowym, elektrycznym obniżka ta wyniesie aż 90 proc.

Propozycje związane z obniżkami stawek dla branży transportowej spowodują, że w budżetach firm pozostanie kwota ok. 1,3 mln zł w skali roku.

Łącznie ulgi i zniżki podatkowe w 2024 r. wyniosą aż 4,5 mln zł.

Bilet roczny i opata za gospodarowanie odpadami bez zmian

W przyszłym roku na dotychczasowym poziomie – mimo ciągle rosnących kosztów – zostaną utrzymane stawki opłat za gospodarowanie odpadami oraz atrakcyjna cena biletu rocznego (240 zł – normalny, 120 zł – ulgowy). Zabezpieczone będą również środki na wkłady własne do kolejnych wniosków na zadania inwestycyjne, także drogowe.

Comments are closed.