Aktualności, JOG|

Za nami kolejny ważny krok w uzbrajanie infrastrukturą Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Dzisiaj (8 grudnia 2023 r.) Prezydent Miasta Paweł Silbert podpisał umowy z wykonawcami na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, na którą w ubiegłym roku Gmina pozyskała 100 mln zł rządowego wsparcia.

Dzięki temu na terenie po byłej kopalni „Jan Kanty”, przejętym od Spółki Restrukturyzacji Kopalń, zostanie wybudowana nowa stacja uzdatniania wody – zasilana wodami kopalnianymi. Oczyszczona woda będzie dostarczana do przedsiębiorstw zlokalizowanych w JOG, a w przyszłości może i także na potrzeby mieszkańców. Nowy zasób wody odciąży dotychczasowe ujęcie miejskie, zapewniając bezpieczeństwo dostaw na kolejne dziesięciolecia. Ponadto dla obszaru gospodarczego zmodernizowana i wybudowana zostanie nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Długość tych sieci wyniesie ponad 10 kilometrów każda, co stanowić będzie średnią długości instalacji, jaka obecnie funkcjonuje w pojedynczych dzielnicach miasta.

W ramach projektu budowy nowej sieci na terenie JOG zostanie również zrealizowana inwestycja przebudowy sieci ul. Energetyków. Zmodernizowana zostanie Pompownia „Siłownia” wraz z całym układem oraz wybudowany zostanie zbiornik retencyjny dla ul. Energetyków. Po zrealizowaniu przebudowy, mieszkańcy ul. Energetyków nie będą odczuwać już niedogodności związanej z odbiorem wód opadowych oraz zalewaniem posesji i drogi.

Inwestycję podzielono na 5 zadań:

  • Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Siłownia II przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie – wykonawca: MODERATO Sp. z o.o. – wartość zadania: 15,8 mln zł
  • Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Energetyków – zbiornik retencyjny – wykonawca: MODERATO Sp. z o.o. – wartość zadania: 10,8 mln zł
  • Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu – JOG wykonawca: IBG Instalbud Sp. z o.o. – wartość zadania: 8,2 mln zł
  • Zaprojektowanie i budowa sieci wod-kan na terenie JOG – wykonawca: konsorcjum FHU DAMEKS Damian Turczyński oraz AMP Anna Proksa – wartość zadania: 24,6 mln zł
  • Zaprojektowanie i budowa Stacji Uzdatniania Wody Jan Kanty – wykonawca: WOFIL Robert Muszański – wartość zadania: 39,4 mln zł

Program Gminy Miasta Jaworzna na nowe inwestycje w sieci wodociągowe i kanalizacyjne to efekt pozyskanych, zewnętrznych środków w wysokości 100 mln złotych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – obudowa infrastruktury stref gospodarczych w kraju.

W miejscu po dawnej Kopalni Jan Kanty – w ramach transformacji obszarów przemysłowych powstanie Stacja Uzdatniania Wody, która docelowo obsługiwać będzie m.in. Jaworznicki Obszar Gospodarczy. To kolejny ważny krok w przygotowaniu nowoczesnej strefy inwestycyjnej. To między innymi tutaj zainwestowane zostaną pozyskane przez nas na uzbrojenie w sieci wod – kan środki. Nowoczesne technologie i wykorzystanie istniejących możliwości, w tym oczyszczanie wód pokopalnianych pozwoli zapewnić stałe dostawy wody dla terenów inwestycyjnych i mieszkańców Jaworzna – mówi Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.

Ponadto samorząd Jaworzna otrzymał zapewnienie 250 mln zł rządowej dotacji w ramach VII naboru Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Środki będą przeznaczone na uzbrojenie i obudowę drogami Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Poprawiony zostanie wjazd do miasta od strony Katowic, zbudowana zostanie ulica Mysłowicka z drogą rowerową, kompleksowo przebudowana zostanie Wojska Polskiego z nowym skrzyżowaniem i układem rond wprowadzających ruch do strefy przemysłowej. Powstaną także wiadukty usprawniające ruch w śladzie DK79 włączające bezkolizyjnie pojazdy w strefę przemysłową JOG.

Łącznie rząd RP przyznał miastu na rozwój Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego 350 mln złotych.

***

Przypomnijmy, 6 czerwca 2023 r. Jaworznickie Wodociągi, Gmina Miasta Jaworzna i Spółka Restrukturyzacji Kopalń, podpisały umowę na współpracę w zakresie zagospodarowania przez jaworznickie Wodociągi wód kopalnianych, pochodzących z CZOK Jan Kanty w Jaworznie, na potrzeby m.in. Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Umowę trójstronną w siedzibie jaworznickich Wodociągów podpisali Prezydent Miasta Paweł Silbert, Prezes SRK dr inż. Janusz Smoliło oraz Prezes Zarządu Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.

Działania te są możliwe m.in. dzięki współpracy Gminy i Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., która oficjalnie przekazała na rzecz Jaworzna, ok. 4 ha działek na terenach byłej kopalni Jan Kanty, a przede wszystkim dzięki 100 mln środków rządowych pozyskanych na uzbrojenie terenu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Na jednej z pozyskanych działek na terenie po kopalni Jan Kanty, powstanie nowa stacja uzdatniania wody – zasilana wodami kopalnianymi. Oczyszczona woda będzie dostarczana do przedsiębiorstw zlokalizowanych w JOG oraz na potrzeby mieszkańców. Nowy zasób wody odciąży dotychczasowe ujęcia miejskie i zapewni bezpieczeństwo dostaw na kolejne dziesięciolecia.

Umowa na zakup wody

Umowa obejmuje zakup wolumenów wody surowej przez jaworznickie Wodociągi na potrzeby Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Umożliwi to miastu i wodociągom uzdatnianie wody kopalnianej na nowoprojektowanej Stacji Uzdatniania Wody Jan Kanty. Nowe ujęcie może w przyszłości stanowić dodatkowe źródło wody pitnej dla Jaworzna, zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie normami. Przewiduje się, że budowa stacji wraz z układem technologicznym potrwa ponad 2 lata i pochłonie środki rzędu ponad 50 milionów złotych – mówi Prezes Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.

Według koncepcji, opracowanej przez zespół specjalistów, w tym naukowców z Politechniki Śląskiej z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki wynika, że układ technologiczny SUW Jan Kanty będzie składać się m.in. z urządzeń do ozonowania wody, lamp UV, odwróconej osmozy oraz zestawów filtrów i membran do odsalania wody.

Inwestycja jest jednym z zadań Projektu „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi”, realizowanym i finansowanym w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

***

Jaworznicki Obszar Gospodarczy (JOG), to szansa na nowe, przemysłowe otwarcie dla Jaworzna i regionu. Tym razem już nie związane z przemysłem surowcowym, czy energetycznym, ale z nowoczesnymi i zaawansowanymi technologicznie branżami. Zapewnić ma tysiące miejsc pracy dla kolejnych pokoleń mieszkańców Jaworzna oraz okolic. Z szacunków Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wynika, że obszar będzie mógł wygenerować pomiędzy 10 a 12 tysięcy nowych miejsc pracy. JOG będzie więc miał olbrzymią szansę stać się tętniącym życiem, przemysłowym sercem Jaworzna. Położonym z dala od osiedli mieszkaniowych, za to blisko głównych szlaków komunikacyjnych.

Comments are closed.