Aktualności, JOG, Transport i drogi|

Nowe drogi w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym i koniec korków na Jęzorze to efekt wyłonienia firmy w postępowaniu na budowę infrastruktury w JOG-u. Rozbudowa sieci drogowej polegać będzie nie tylko na zapewnieniu obsługi transportowej dla działek inwestycyjnych, ale także na udrożnieniu „wąskiego gardła” komunikacyjnego na granicy Jaworzna i Sosnowca na Jęzorze. Gmina pozyskała na budowę infrastruktury drogowej JOG-u 250 mln zł dofinansowania w ramach siódmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rozwoju Stref Przemysłowych. Wykonawcą zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj” będzie konsorcjum firm Mirbud S.A. i Kobylarnia S.A. Na sporządzenie projektu budowlanego wykonawcy będą mieli 12 miesięcy, natomiast sama budowa – podzielona na etapy i priorytety – w całości potrwa do III kwartału 2027 roku.

Powstanie sieć drogowa do obsługi terenów inwestycyjnych

Jaworznicki Obszar Gospodarczy, którego profil działania będzie ściśle związany z technologią przyszłości, elektromobilnością i szeroko pojętą branżą automotive – to wielka szansa rozwoju dla naszego miasta oraz regionu, dlatego też cieszy fakt, że otrzymaliśmy kolejne środki na jego rozwój i że wyłoniliśmy wykonawcę, który zrealizuje to ogromne zadanie inwestycyjne za kwotę nieco ponad 227 mln zł – mówi Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.

Inwestycja drogowa polegać będzie na kompleksowej przebudowie ul. Wojska Polskiego, która uzyska po dwa pasy w każdym kierunku ruchu. Skrzyżowania w jej ciągu zostaną zmienione w ronda, gdyż droga obsługuje już teraz ruch do jaworznickich elektrowni, a natężenie ruchu wzrośnie w miarę zagospodarowywania działek na JOG.

Kompleksowej przebudowie podlegać będzie także węzeł ul. Wojska Polskiego z Obrońców Września 1939 roku (DK79). Obecne skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną zastąpione zostanie dwupoziomowym skrzyżowaniem bezkolizyjnym (węzłem WA), co znacząco poprawi płynność ruch w tym rejonie.

Dostęp do terenów inwestycyjnych na JOG-u zapewni nowy pierścień drogi przemysłowej, okalającej obszar. Będzie on przebiegał po śladzie aktualnej ul. Mysłowickiej z drugim wylotem naprzeciw wyjazdu spod bramy towarowej Elektrowni Jaworzno III. „Ring” wokół JOG połączony zostanie również dodatkowo dojazdami do DK79 na wysokości skrzyżowania z ul. Katowicką oraz Wyspiańskiego.

Koncepcja, na podstawie której powstanie projekt budowlany oraz zrealizowana zostanie sieć drogowa wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową, poprzedzona została symulacjami obciążenia ruchem. Wszystko po to, by zminimalizować ryzyko zatorów i zapewnić płynny i bezpieczny ruch samochodowy. Uwzględniono zarówno znacznie zwiększone potoki transportu ciężarowego, jak i osobowego – generowanego przez ludzi dojeżdżających do nowych miejsc pracy.

Koniec z korkami na Jęzorze

– Nie tylko tereny wchodzące w skład JOG uzyskają doskonałą obsługę transportową. Na realizacji projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy Jaworzna, ponieważ w ramach inwestycji rozwiążemy problem „wąskiego gardła” na DK79 w Jęzorze. Stosowne uzgodnienia w tym zakresie poczyniłem z Prezydentem Sosnowca Arkadiuszem Chęcińskim. Dobre skomunikowanie leży w interesie obu miast. Stąd, jak może Państwo pamiętacie, razem walczyliśmy o budowę DTŚ Wschód. Wciąż liczymy, że nasz odcinek DTŚ w końcu powstanie, a tymczasem sami rozwiązujemy palącą kwestię komunikacyjną na granicy naszych miast – dodaje prezydent Silbert.

„Wąskie gardło” na Jęzorze, to faktyczne przewężenie drogi poprowadzonej po wiadukcie nad przemysłową linią kolejową. Aby je zlikwidować, wymagana jest całkowita przebudowa wiaduktu. W ramach projektu powstanie nowy obiekt inżynieryjny nad linią kolejową, który mieścić będzie po dwa pasy w obu kierunkach. Zmodernizowany zostanie także fragment ul. Orląt Lwowskich aż do ronda przy sklepie Designer Outlet Sosnowiec. Dzięki temu ruch na granicy Jaworzna i Sosnowca stanie się płynny i bezproblemowy nawet w okresie szczytu komunikacyjnego.

Budowa infrastruktury nabiera rozpędu

Uzbrojenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, to nie tylko drogi, ale również sieci infrastruktury technicznej. Przypomnijmy, 8 grudnia 2023 r. Prezydent Miasta Paweł Silbert podpisał umowy z wykonawcami na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, na którą Gmina pozyskała 100 mln zł rządowego wsparcia.

Dzięki temu na terenie po byłej kopalni „Jan Kanty”, przejętym od Spółki Restrukturyzacji Kopalń, zostanie wybudowana nowa stacja uzdatniania wody – zasilana wodami kopalnianymi. Oczyszczona woda będzie dostarczana do przedsiębiorstw zlokalizowanych w JOG, a w przyszłości może i także na potrzeby mieszkańców. Nowy zasób wody odciąży dotychczasowe ujęcie miejskie, zapewniając bezpieczeństwo dostaw na kolejne dziesięciolecia.

Ponadto dla obszaru gospodarczego zmodernizowana i wybudowana zostanie nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Długość tych sieci wyniesie ponad 10 kilometrów każda, co stanowić będzie średnią długości instalacji, jaka obecnie funkcjonuje w pojedynczych dzielnicach miasta.

W ramach projektu budowy nowej sieci na terenie JOG zostanie również zrealizowana inwestycja przebudowy sieci ul. Energetyków. Zmodernizowana zostanie Pompownia „Siłownia” wraz z całym układem oraz wybudowany zostanie zbiornik retencyjny dla ul. Energetyków. Po zrealizowaniu przebudowy, mieszkańcy ul. Energetyków nie będą odczuwać już niedogodności związanej z odbiorem wód opadowych oraz zalewaniem posesji i drogi.

***

Jaworznicki Obszar Gospodarczy czyli zespół terenów o dużej powierzchni położonych w bliskiej okolicy Elektrowni Jaworzno III (od ul. Wojska Polskiego na północ, aż do obwodnicy na granicy z Sosnowcem przy outlecie odzieżowym, tuż przy węźle A4 z S1). JOG dysponuje łączną powierzchnią ponad 300 ha, z czego większość będzie możliwa do zagospodarowania. Około 25 ha pozostanie w „naturalnym”, niezmienionym stanie, stanowiąc m.in. ostoję dla wodnej i mokradłowej fauny i flory.

Jaworzno na swojej powierzchni 152 km2 posiada aż w 36,7 proc. obszary leśne. Lasy w mieście zajmują powierzchnię 61 km2 (6100 ha). JOG to zaledwie około 300 ha terenów przemysłowych.

Comments are closed.