Kultura w Jaworznie

Działalność kulturalna w Jaworznie to przede wszystkim koncerty i widowiska, festyny miejskie oraz propozycje kulturalne bardziej elitarne, organizowane w miejscach kameralnych – w salach teatralnych i galeriach.

Wiele wydarzeń zostało już na stałe wpisanych w kalendarz miejskich imprez kulturalnych. Należą do nich: Koncert Noworoczny, Dni Muzyki „Jeunesses Musicales”, Spotkania Teatralne, Dni Jaworzna, Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży „Jawor” czy Dożynki Miejskie.

Działalnością kulturalną zajmują się także liczne stowarzyszenia, parafie, szkoły, kluby i świetlice, gdzie prężnie działają zespoły artystyczne i koła zainteresowań.

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. W związku z tym w Jaworznie powołano następujące instytucje, które prowadzą działalność kulturalną:

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie 

Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno

To jaworznickie multimedialne centrum edukacji, kultury i informacji wspierające aktywność mieszkańców w zdobywaniu wiedzy, kompetencji i samorealizacji. Placówka z przyjazną przestrzenią i klimatem, otwarta na potrzeby społeczeństwa Jaworzna. Biblioteka znana i ceniona w regionie i w kraju.

Więcej na www.biblioteka.jaw.pl

Muzeum Miasta Jaworzna 

ul. Pocztowa 5, 43-600 Jaworzno

Zadaniem muzeum jest ochrona oraz gromadzenie dóbr kultury, pamiątek historycznych, dokumentacja i konserwacja oraz katalogowanie muzealiów. Podstawą działalności jest organizowanie wystaw stałych i czasowych, działalność dydaktyczna, edukacyjna, wydawnicza i popularyzatorska. Muzeum jest również instytucją animującą zjawiska i wydarzenia kulturalne.

Więcej na www.muzeum.jaw.pl

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 

ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno

To największa instytucja kultury w Jaworznie. Działalność kulturalna MCKiS to przede wszystkim liczne imprezy cykliczne, które od lat cieszą się niemałą popularnością wśród mieszkańców Jaworzna, jak również miast ościennych. Organizuje turnieje tańca, koncerty uczniów szkoły muzycznej, wieczory autorskie, festyny rodzinne. Przy Miejskim Centrum Kultury i Sportu prężnie działa Amatorski Ruch Artystyczny.

Więcej na www.mckis.jaw.pl

ATElier Kultury w Jaworznie 

ul. Wiosny Ludów 1, 43-600 Jaworzno

Od początku 2021 roku w Jaworznie działa skonsolidowana samorządowa artystyczna instytucja kultury ATElier Kultury, w której skład weszły dotychczasowe instytucje – „Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna, Centrum Kultury „Teatr Sztuk” oraz eM Band Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna. 

ATElier Kultury zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie Jaworzna, poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury i sztuki, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej, rozpowszechnianie kultury muzycznej i teatralnej oraz prowadzenie ośrodków kultury i centrów kultury.

Proponowana nazwa nowej instytucji ma nawiązywać do dotychczasowych nazw instytucji. ATElier Kultury: A – Archetti, T – Teatr Sztuk oraz E – eM Band. Sam wyraz „atelier” w nazwie jest rozumiany jako doskonała pracownia artystów i ma się charakteryzować wysokim poziomem kultury.

Więcej na www.atelierkultury.pl

Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków 

ul. Inwalidów Wojennych 2, 43-603 Jaworzno

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie jest miejską placówką oświatowo – wychowawczą, do której uczęszczają dzieci i młodzież. W MDK-u znajduje się sala teatralno – koncertowa mogąca pomieścić ok. 400 osób.

Więcej na https://mdk.jaworzno.edu.pl/

***

Wykaz wydarzeń kulturalnych w mieście można znaleźć w Aplikacji mobilnej – Miasto Jaworzno

Aplikacja do pobrania:

Android IOS

Instytucje kultury:

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.