Organizacje pozarządowe|

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w 2023 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Comments are closed.