Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna

Organizacje pozarządowe|

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na... Czytaj więcej → Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania pomocy społecznej w 2024 r. z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”

Organizacje pozarządowe|

Zaproszenie do składania ofert Prezydent Miasta Jaworzna ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie... Czytaj więcej → Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania pomocy społecznej w 2024 r. z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w 2024 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Organizacje pozarządowe|

Zaproszenie do składania ofert Prezydent Miasta Jaworzna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację... Czytaj więcej → Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w 2024 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2024 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Organizacje pozarządowe|

Zaproszenie do składania ofert Prezydent Miasta Jaworzna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie... Czytaj więcej → Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2024 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2024 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Organizacje pozarządowe|

Zaproszenie do składania ofert Prezydent Miasta Jaworzna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie... Czytaj więcej → Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2024 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Otwarty konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. ” Żyj w trzeźwości”.

Organizacje pozarządowe|

Zaproszenie do składania ofert na otwarty konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom... Czytaj więcej → Otwarty konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. ” Żyj w trzeźwości”.

Otwarty konkurs z zakresu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Ciekawie i bezpiecznie spędzaj wolny czas”

Organizacje pozarządowe|

Zaproszenie do składania ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.... Czytaj więcej → Otwarty konkurs z zakresu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Ciekawie i bezpiecznie spędzaj wolny czas”

Otwarty konkurs z zakresu zdrowia publicznego pn. ” Zapewnienie dostępności porad psychologiczno-psychiatrycznych dla Mieszkańców Miasta Jaworzna w 2024 roku”

Organizacje pozarządowe|

... Czytaj więcej → Otwarty konkurs z zakresu zdrowia publicznego pn. ” Zapewnienie dostępności porad psychologiczno-psychiatrycznych dla Mieszkańców Miasta Jaworzna w 2024 roku”

Oferta złożona z własnej inicjatywy – Ludowego Klubu Sportowego „Zgoda Byczyna”

Organizacje pozarządowe|

... Czytaj więcej → Oferta złożona z własnej inicjatywy – Ludowego Klubu Sportowego „Zgoda Byczyna”

Oferta złożona z własnej inicjatywy – LKS Ciężkowianka pn. Mikołajkowa Profilaktyka

Organizacje pozarządowe|

... Czytaj więcej → Oferta złożona z własnej inicjatywy – LKS Ciężkowianka pn. Mikołajkowa Profilaktyka