logo Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego

Budżet obywatelski to część budżetu miasta przeznaczona do finansowania zadań publicznych pochodzących z wniosków mieszkańców. 

Jaworznicki Budżet Obywatelski na 2025 rok

HARMONOGRAM PRAC NAD PROCEDURĄ JBO 2025:

 • Podsumowanie JBO 2023 oraz inauguracja konsultacji 12 edycji JBO
  24 STYCZNIA 2024 R. GODZ. 17:00
 • Termin składania ankiet
  7 LUTEGO 2024 R.
 • Podsumowanie ankiety oraz dyskusja nad propozycją modelu JBO 2025
  15 LUTEGO 2024 R. GODZ. 17:00
 • Termin składania uwag do modelu JBO 2025
  23 LUTEGO 2024 R.
 • Prezentacja docelowego modelu JBO 2025
  29 LUTEGO 2024 R. GODZ. 17:00
 • Publikacja na jaworzno.pl/jbo docelowego Zarządzenia Prezydenta Miasta
  MARZEC/KWIECIEŃ 2024

Jaworznicki Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski to część budżetu miasta przeznaczona do finansowania zadań publicznych pochodzących z wniosków mieszkańców. W ramach budżetu obywatelskiego możliwa będzie realizacja zadań własnych gminy, o które zawnioskują i wybiorą w drodze głosowania sami mieszkańcy.