Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

Za nami drugie spotkanie z mieszkańcami, podczas którego przeanalizowano i podsumowano wyniki ankiety konsultacyjnej. Informacje te posłużyły do stworzenia wstępnej propozycji modelu Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok.

Teraz – do 23 lutego 2024 r. – mieszkańcy mogą składać uwagi i spostrzeżenia do przedstawionej propozycji.

Co nowego w JBO 2025?

Nowy, zaprezentowany podczas spotkania wariant zakłada, że w ramach kwoty 3,75 mln zł (prognoza kwoty) będzie można wnioskować o realizację 15 zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych do 250 tys. zł.

W porównaniu do poprzednich edycji JBO, nowy model zakłada realizację większej liczby zadań. Zwalnia się środki na zadania nieinwestycyjne oraz na doposażenie istniejących obiektów. Termin zgłaszania propozycji zadań i przeprowadzenia głosowania nie ulega zmianie (21 dni).

Ponadto, w odpowiedzi na wynikające z ankiety wnioski, mieszkańcy tak jak do tej pory będą mogli głosować zarówno internetowo, jak i za pomocą tradycyjnych kart do głosowania. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać głos na 2 zadania.

Liczba punktów do głosowania papierowego zostanie ograniczona do jednego – urna zlokalizowana zostanie w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ul. Grunwaldzka 33) – najczęściej odwiedzanym przez mieszkańców podczas tradycyjnego głosowania. Dodatkowo zaproponowano, że autorem wniosku z propozycją zadania będzie jedna osoba, bez wskazywania partnera projektu.

Uwagi do propozycji modelu, a także własne pomysły, można składać na formularzach w terminie do piątku, 23 lutego 2024 r.:

  • mailowo: jbo@um.jaworzno.pl
  • osobiście: do urny w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 (w godzinach pracy urzędu).

Prezentacja docelowego modelu JBO 2025 już 29 lutego 2024 r. (czwartek).

Formularz uwag /plik pdf, 1,3MB/

Formularz uwag /plik odt, 1,13MB/

Proponowany model JBO 2025

Harmonogram konsultacji JBO 2025

Prezentacja „Podsumowanie ankiety” 15.02.2024 r.

Comments are closed.