logo Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego

Budżet obywatelski to część budżetu miasta przeznaczona do finansowania zadań publicznych pochodzących z wniosków mieszkańców. 

Jaworznicki Budżet Obywatelski
na 2024 rok

Najważniejsze wydarzenia JBO 2024

Ogłoszenie konsultacji społecznych, Akcja informacyjno-edukacyjna
kwiecień – maj 2023

Nabór propozycji zadań
8 – 29 maja 2023

Weryfikacja wniosków zgłoszonych przez mieszkańców
czerwiec – lipiec 2023

Wybór zadań – głosowanie
31 lipca 2023 – 21 sierpnia 2023

Ogłoszenie wyników
wrzesień – październik 2023

8 lutego 2023 r. (środa)
Termin zgłaszania uwag do istniejącej procedury

Formularz zgłaszania uwag do obecnej procedury (47,5KB, pdf)
Formularz zgłaszania uwag do obecnej procedury (15,2KB, odt)

31 stycznia 2023 r. (wtorek)
Podsumowanie X edycji JBO – Inauguracja JBO 2024

Prezentacja (4,64MB, pdf)

HARMONOGRAM PRAC NAD PROCEDURĄ JBO 2024:

31 stycznia 2023 r. (wtorek), godz. 16:00
Podsumowanie X edycji JBO – Inauguracja JBO 2024

8 lutego 2023 r. (środa)
Termin zgłaszania uwag do istniejącej procedury (formularz)

15 lutego 2023 r. (środa), godz. 16:00
Podsumowanie uwag – Prezentacja propozycji modelu JBO 2024

22 lutego 2023 r. (środa)
Termin zgłaszania uwag do modelu JBO 2024

1 marca 2023 r. (środa), godz. 16:00
Prezentacja modelu JBO 2024

marzec/kwiecień
Publikacja na www.jaworzno.pl/jbo docelowego Zarządzenia Prezydenta Miasta
określającego wysokość i podział środków budżetu obywatelskiego

Jaworznicki Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski to część budżetu miasta przeznaczona do finansowania zadań publicznych pochodzących z wniosków mieszkańców. W ramach budżetu obywatelskiego możliwa będzie realizacja zadań własnych gminy, o które zawnioskują i wybiorą w drodze głosowania sami mieszkańcy.