Organizacje pozarządowe|

Zarządzenie w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2023 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Comments are closed.