Organizacje pozarządowe|

Zarządzenie w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na powierzenie realizacji zadania pomocy społecznej w 2023 r. z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”.

Comments are closed.