Obowiązek zapewnienia i utrzymania wsparcia EKODORADCY wynika z zapisów UCHWAŁY NR VI/62/8/2023 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” przyjętego uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku
 

Do zadań Ekodoradcy należy:

  • wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku,
  • fachowe doradztwo w zakresie wymiany źródła ciepła i podniesienia efektywności energetycznej budynku,
  • prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza,
  • inicjowanie działań i inwestycji służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych,
  • pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy.
 

Ekodoradca w Jaworznie:

Agnieszka Szwaja – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
Kontakt: ekodoradca@subregioncentralny.pl 
Tel. 797 714 374
 
Mariola Ślusarczyk – Urząd Miejski w Jaworznie
tel. 32 6181 965

Comments are closed.