Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna.

Comments are closed.