Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania... Czytaj więcej → Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Górne stawki opłat dla właścicieli, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy pozbywają się... Czytaj więcej → Górne stawki opłat dla właścicieli, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ustalenie stawki za 1 km przebiegu pojazdu

Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu... Czytaj więcej → Ustalenie stawki za 1 km przebiegu pojazdu

Wynagrodzenie dla nauczycieli

Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania... Czytaj więcej → Wynagrodzenie dla nauczycieli

Plan sieci szkół podstawowych

Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę... Czytaj więcej → Plan sieci szkół podstawowych

Utrzymanie porządku na terenie Jaworzna

Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.... Czytaj więcej → Utrzymanie porządku na terenie Jaworzna

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników

Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sięo... Czytaj więcej → Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników

Uchwała budżetowa 2023

Konsultacje społeczne|

Zarządzenie Nr BSM.0050.479.2022 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie... Czytaj więcej → Uchwała budżetowa 2023

Podatek od środków transportowych na 2023 r.

Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok... Czytaj więcej → Podatek od środków transportowych na 2023 r.

Podatek od nieruchomości na 2023 r.

Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok... Czytaj więcej → Podatek od nieruchomości na 2023 r.