Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2024 roku

Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania... Czytaj więcej → Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2024 roku

Określenie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Jaworzna w 2024 roku

Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Jaworzna... Czytaj więcej → Określenie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Jaworzna w 2024 roku

Nadanie drodze publicznej nazwy Wielkanocna

Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały w sprawie nadania drodze publicznej nazwy Wielkanocna.... Czytaj więcej → Nadanie drodze publicznej nazwy Wielkanocna

Nadanie drodze publicznej nazwy Pietrusowa

Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały w sprawie nadania drodze publicznej nazwy Pietrusowa... Czytaj więcej → Nadanie drodze publicznej nazwy Pietrusowa

Nadanie drodze wewnętrznej nazwy Lawendowa

Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Lawendowa... Czytaj więcej → Nadanie drodze wewnętrznej nazwy Lawendowa

Nadanie drodze wewnętrznej nazwy Olgi Boznańskiej

Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Olgi Boznańskiej... Czytaj więcej → Nadanie drodze wewnętrznej nazwy Olgi Boznańskiej

Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych

Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach... Czytaj więcej → Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych

Zmiana lokalizacji Filii Bory MBP w Jaworznie

Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany lokalizacji Filii Bory Miejskiej Biblioteki... Czytaj więcej → Zmiana lokalizacji Filii Bory MBP w Jaworznie

Rodzaj dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie... Czytaj więcej → Rodzaj dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Budżet 2024 – prace nad projektem uchwały budżetowej

Konsultacje społeczne|

Zarządzenie Nr BSM.0050.450.2023 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie... Czytaj więcej → Budżet 2024 – prace nad projektem uchwały budżetowej