Aktualności|

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Jaworzna 2030+ określono już priorytety oraz cele strategiczne. W kolejnym kroku, w Państwa ręce oddajemy Ankietę i zwracamy się z prośbą o podzielenie się z nami propozycjami nowych przedsięwzięć, które wpisują się w cele strategiczne rozwoju naszego miasta i ideę Jaworzno Poziom Wyżej.

Przygotowywany projekt Strategii Rozwoju Jaworzno 2030+ ma w najbliższych latach stanowić odpowiedź dla wyzwań współczesnego świata. Realizacja ambitnych przedsięwzięć tworzących nowe fundamenty ekonomiczne i społeczne w naszym mieście jest działaniem długookresowym, które warto podjąć mając na uwadze obecne procesy społeczno-gospodarcze związane z cyfryzacją, popularyzacją technologii informacyjno-komunikacyjnych, gospodarką cyrkularną, uplasowaniem miasta w śląsko-małopolskim regionie, a także zmianami oczekiwań mieszkańców.

Planowanie rozwoju nowoczesnego miasta w XXI wieku wymaga elastycznego podejścia do zapisów strategii, ciągłego monitoringu procesów i wyzwań rozwojowych, a także okresowej aktualizacji planowanych lub realizowanych przedsięwzięć. Proponowana Strategia Rozwoju Jaworzno 2030+ wprowadza elementy adaptacyjnego planowania rozwoju opartego o zbiór zadań grupujący przedsięwzięcia oraz umożliwiający coroczną aktualizację, w tym wprowadzanie nowych projektów zgodnych z celami strategicznymi.

Wypełnioną ankietę w formie papierowej należy dostarczyć do Wydziału Zarządzania Funduszami i Strategii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5, lub wysłać pocztą e-mail na adres strategia2030@um.jaworzno.pl

Ankietę można wypełnić także wersji on-line pod adresem: https://ankieta.jaworzno.edu.pl/index.php/295858?newtest=Y&lang=pl

Serdecznie zapraszamy do podzielenia się z nami swoimi przemyśleniami.


Więcej informacji: Wydział Zarządzania Funduszami i Strategii, mail: strategia2030@um.jaworzno.pl, tel. 32 61 81 706.

Comments are closed.