Organizacje pozarządowe|

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Jaworzno we współpracy z Urzędem Miasta Jaworzno, od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. realizuje projekt: “Prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych w Jaworznie”. Miejsce realizacji projektu: Jaworzno, ul. Solskiego 3a i ul. Koszarowa 1.

Prowadzenie Schronisk dla Osób Bezdomnych w Jaworznie – Celem realizowanego zadania jest udzielenie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, którzy wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie zapewnić sobie innego lokalu mieszkalnego oraz doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia i integracji społecznej tych osób.

Odbiorcami zadania są osoby bezdomne, których miejscem pobytu jest gmina Jaworzno.

Realizacja powyższego celu będzie poprzez skierowanie w formie administracyjnej osób bezdomnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Projekt współfinansowany z Urzędu Miasta Jaworzna.

Comments are closed.