Aktualności|

Od 2024 roku mieszkańcy Jaworzna mają możliwość otrzymywania ważnych pism, w tym decyzji dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego, w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

Przepisy podatkowe wskazują następującą formę doręczenia: posiadanie konta na platformie e -PUAP oraz posiadanie tzw. “Profilu zaufanego”. W celu skorzystania z tej drogi, należy złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego w Jaworznie wraz ze wskazaniem adresu skrzynki podawczej oraz zamieścić sformułowanie w brzmieniu (wymóg ustawowy): 

„Wyrażam zgodę na doręczanie pism w postępowaniu podatkowym, w tym decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej”  z podaniem adresu skrzynki na platformie e – PUAP.

Powyższą zgodę można:

  • doręczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Jaworznie (punkt podawczy – ul. Grunwaldzka 33 lub ul. Sztygarów 17),
  • przesłać listownie na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno)
  • lub przesłać elektronicznie za pomocą platformy e-PUAP jako załącznik do pisma ogólnego w terminie do 19 stycznia 2024 r.

W razie wątpliwości i pytań z prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Budżetowo – Finansowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie – tel. 32 618 15 08, 32 618 15 10, 32 618 16 01, 32 618 16 09, 32 618 16 86, 32 618 16 90.

Więcej informacji na temat utworzenia konta na platformie e-PUAP można znaleźć na https://www.jaworzno.pl/decyzje-elektroniczne/

Adres skrzynki Urzędu Miasta Jaworzno na platformie e-PUAP: /UMJAWORZNO/SkrytkaESP.

***

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia mieszkańcom Jaworzna wygodne i efektywne zarządzanie swoimi sprawami urzędowymi.

Comments are closed.