Jak otrzymać decyzję podatkową elektronicznie?

Jest możliwe aby decyzje decyzje od 2024 w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zamiast w formie papierowej, doręczać Państwu – w formie elektronicznej.

W tym celu należy:

  • Posiadać PROFIL ZAUFANY (odpowiednik podpisu elektronicznego, potwierdzonego certyfikatem)
  • Założyć konto poprzez zarejestrowanie się na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP na stronie epuap.gov.pl
    Jeżeli nie mają Państwo jeszcze konta na platformie ePUAP, to możesz założyć je >tutaj<.
  • Po założeniu konta należy wysłać pismo ogólne o poniższej treści, wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego skrzynki podawczej: „Wyrażam zgodę na doręczanie pism w postępowaniu podatkowym, w tym decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej”

Zgodę można również:

  • złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33,
  • przesłać listownie na adres siedziby Urzędu,
  • przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e -PUAP jako załącznik do pisma ogólnego.

W każdej chwili można zrezygnować z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wrócić do formy papierowej.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 31 6181508, 32 6181510, 32 6181601, 32 6181609, 32 6181686, 32 6181690.

Platforma e-PUAP adres skrzynki Urzędu Miasta Jaworzno: /UMJAWORZNO/SkrytkaESP

Comments are closed.