Organizacje pozarządowe|

Zarządzenie w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji
na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2024 r. z zakresu pomocy społecznej
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Comments are closed.