Organizacje pozarządowe|

image_print

Zaproszenie do składania ofert Prezydent Miasta Jaworzna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2024 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Comments are closed.