Organizacje pozarządowe|

Zaproszenie do składania ofert Prezydent Miasta Jaworzna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2024 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Comments are closed.