Konsultacje społeczne|

image_print

Zarządzenie Nr BSM.0050.450.2023 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2024 miasta Jaworzna wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w uchwale Nr XLII/590/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna.

Comments are closed.