Aktualności, Z miasta|

image_print

W sobotę, 14 października 2023 r., mieszkańcy Jaworzna uczcili Międzynarodowy Dzień Białej Laski, obchodzony corocznie 15 października. Z okazji tego wyjątkowego dnia, Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk podziękował w imieniu Prezydenta Miasta Pawła Silberta oraz swoim, za trud i wysiłek włożony w pomoc niewidomym i niedowidzącym przez Jaworznickie koło terenowe Polskiego Związku Niewidomych.

Dziękuję serdecznie członkom jaworznickiego koła terenowego Polskiego Związku Niewidomych za ich wyjątkowe zaangażowanie i poświęcenie w niesieniu pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym. Wasza praca i zaangażowanie stanowią wzór dla nas wszystkich. Dzięki Wam, osoby tracące wzrok oraz ich bliscy znajdują wsparcie, nadzieję i możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym – podkreślał w czasie spotkania Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk

Jaworznickie koło terenowe Polskiego Związku Niewidomych istnieje w naszym mieście już od 44 lat i liczy blisko 150 członków. To miejsce, gdzie w sposób wyjątkowy wspiera się osoby z dysfunkcją wzroku i ich rodziny w procesie adaptacji do nowych warunków życia. Organizacja nie tylko uczy samodzielności i aktywności życiowej, ale także działa na rzecz rozwiązań systemowych ułatwiających codzienne funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku.

Nasze stowarzyszenie kształtuje standardy i odmienia sposób, w jaki społeczeństwo postrzega osoby niewidome i niedowidzące. Poprzez edukację i wsparcie, zmieniamy życia wielu ludzi na lepsze, dając im możliwość pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym – mówiła w czasie wydarzenia Jadwiga Krzak Prezes Polskiego Związku Niewidomych koło w Jaworznie.

Prezes Jadwiga Krzak podziękowała za wsparcie Gminy w remont siedziby Koła, która od początku tego roku cieszy członków stowarzyszenia. Na modernizację Oddziału Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Jaworznie przy ul. Dwornickiego 7, Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przeznaczył 90 tys. zł. W starania o remont lokalu dla osób niewidomych i niedowidzących, rok temu zaangażował się Łukasz Kolarczyk – Zastępca Prezydenta Jaworzna, który wziął udział w uroczystym otwarciu lokalu organizacji po modernizacji w styczniu 2023 r.

Comments are closed.