Aktualności, Z miasta|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przeznaczył 90 tys. zł na remont siedziby Oddziału Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Jaworznie przy ul. Dwornickiego 7. W starania o remont lokalu dla osób niewidomych i niedowidzących, rok temu zaangażował się Łukasz Kolarczyk – Zastępca Prezydenta Jaworzna, który wziął udział w uroczystym otwarciu lokalu organizacji po modernizacji.

Podczas oficjalnego przekazania lokalu, Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk życzył owocnej pracy i wielu nowych inicjatyw, które powstaną w odnowionej siedzibie. Z członkami stowarzyszenia spotkali się również dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Tomasz Jewuła, Radny Rady Miejskiej Maciej Stanek oraz sympatycy i przyjaciele stowarzyszenia. Jadwiga Krzak, Prezes Stowarzyszenia podziękowała za pomoc, stałe wsparcie i dokonany remont lokalu.

Wyremontowane wnętrze to dla nas szansa na rozwój, tworzenie nowych inicjatyw. Członkowie stowarzyszenia z wielką przyjemnością będą teraz spędzać tu swój czas – mówi Prezes stowarzyszenia Jadwiga Krzak. – Dziękuję w imieniu swoim oraz wszystkich członków stowarzyszenia Zastępcy Prezydenta Łukaszowi Kolarczykowi, Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych i wszystkim, którzy przyczynili się do remontu naszego lokalu.

W ramach prac remontowych wykonano podniesienie poziomu posadzki w świetlicy oraz strop nad schodami prowadzącymi do piwnicy. Wyremontowano instalację elektryczną. Wymienione zostały grzejniki c.o., stolarka drzwiowa. Wykonano wentylację i wypłytkowane zostały ściany w łazience. Wszystkie pomieszczenia zostały również odmalowane i doświetlone.

Ponad 40 lat działalności

Jaworznickie koło terenowe Polskiego Związku Niewidomych istnieje w naszym mieście już 44 lata i liczy ok. 160 członków. Głównym celem działalności PZN jest pomoc osobom tracącym wzrok i ich bliskim w odnalezieniu się w nowej sytuacji. Pozwala to stać się osobą samodzielną i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Koło pracuje również na rzecz systemowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku. Od lat koło pozyskuje dotację na swoje działania z Urzędu Miasta Jaworzna.

Comments are closed.