Aktualności, Kultura|

Rusza nabór wniosków do Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Kapituła konkursowa wybierze zwycięzców w trzech kategoriach: za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, działalność w dziedzinie upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszu twórczego.

Nagroda Prezydenta Miasta jest formą wyróżnienia za całokształt działalności lub osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Konkursowa kapituła wybiera zwycięzców spośród zgłoszonych osób w następujących kategoriach:

  1. za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki – za wybitne osiągnięcia w zakresie: twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej, fotografii i filmu,
  2. za działalność w dziedzinie upowszechniania kultury – za wybitne osiągnięcia w zakresie: propagowania czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii i filmu, inicjowania nowatorskich formy życia społeczno – kulturalnego, upowszechniania jaworznickiej kultury i sztuki w kraju i za granicą oraz za ochronę dziedzictwa kulturowego (opieka nad zabytkami),
  3. z okazji jubileuszu twórczego – za wybitne osiągnięcia artystyczne, twórcze oraz działania na rzecz upowszechniania i promocji kultury oceniane na podstawie analizy dorobku artystycznego kandydata.

Nagroda może być przyznana osobom posiadającym międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, mającym związek z Jaworznem.

Wnioski, sporządzone na druku według załączonego wzoru wraz z klauzulą RODO, należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Jaworznie ul. Grunwaldzka 33 lub elektronicznie, na adres skrzynki ePUAP/UMJAWORZNO/SkrytkaESP podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Termin składania wniosków do 30 września 2023 r.

Do pobrania:

Comments are closed.