Aktualności, Z miasta|

Do poniedziałku, 29 maja 2023 r. do godz. 8:00, trwa nabór wniosków na wynajem 171 sztuk elektrycznego Jaworznickiego Roweru Miejskiego na wynajem długoterminowy. W przypadku większej ilości chętnych, w następnym tygodniu odbędzie się publiczne losowanie kolejności podpisywania umów na wynajem długoterminowy. Szczegóły poniżej.

Od czerwca 2023 r. na najem długoterminowy trafi 171 rowerów elektrycznych Ecobike. Z tego typu wynajmu będzie mógł skorzystać każdy dorosły mieszkaniec Jaworzna i osoby niepełnoletnie, które posiadają kartę rowerową wydaną przez Szkołę Podstawową lub Ośrodek Ruchu Drogowego, za które umowę podpiszą prawni opiekunowie. Najkrótszy okres wynajmu wynosi rok, a najdłuższy do 15 grudnia 2025 roku. Koszt miesięcznego wynajmu wyniesie 50 złotych brutto. Dwa obowiązkowe przeglądy w ramach wynajmu są BEZPŁATNE.

Składanie wniosków WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną

Wniosek o wynajem można złożyć od 24 maja 2023 r. (środa) od godz. 8:00 do 29 maja 2023 r. (poniedziałek) do godz. 8:00, na platformie jrm.um.jaworzno.pl (strona dostępna będzie od wskazanego wyżej terminu).

Ważne jest dokładne wypełnienie wniosku i uzupełnienie wszystkich danych, ponieważ na jego podstawie sporządzane będą przyszłe umowy. Kluczowe jest także podanie prawidłowego numeru telefonu, ponieważ to właśnie tą drogą – system – prześle sms-em do Państwa unikatowy numer, który będzie Państwa indywidualnym identyfikatorem, który później będzie losowany w przypadku większej ilości chętnych. Losowanie kolejności pospisywanych umów odbędzie się już w następnym tygodniu – o dokładnym terminie poinformujemy w osobnej informacji.

Losowanie kolejności podpisywanych umów będzie jawne, odbędzie się na Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 z udziałem chętnych mieszkańców (nie trzeba być na miejscu by wziąć w nim udział).

Wypełnianie formularza składa się z 4 kroków:

KROK 1:

Wprowadzenie swojego imienia, nazwiska, numeru PESEL, dokumentu tożsamości (w przypadku dzieci do 18 roku życia należy podać numer karty rowerowej), wzrostu (celem ewentualnego dopasowania wielkości ramy roweru), oraz ewentualnej deklaracji co do ilości chęci wynajmu rowerów (Jeden formularz = jeden rower. Jednak mieszkaniec będzie mógł wskazać we wniosku chęć wynajęcia max. do 4 szt. rowerów. Deklaracja będzie brana pod uwagę JEDYNIE w przypadku kiedy nie będzie dostatecznej liczby chętnych do wynajęcia 171 rowerów. Ewentualne dodatkowe rowery, trafią do osób, które wskazały więcej niż wynajem 1 roweru i jako pierwsze złożyły wniosek na wynajem długoterminowy) oraz numeru telefonu (tylko 9 cyfr bez numeru kierunkowego kraju, autoryzacja głosowania drogą elektroniczną możliwa jest tylko z numerów zarejestrowanych w Polsce).

KROK 2:

Wprowadzenie swojego adresu zamieszkania. Skrócone nazwy ulic użyte w tym kroku są w kolejnym etapie automatycznie zamieniane na nazwy zgodne z bazą Ewidencji Ludności i uchwałami Rady Miejskiej w Jaworznie.

KROK 3:

Weryfikacja wprowadzonych danych, wprowadzenie kodu weryfikacyjnego otrzymanego drogą sms-em na podany numer telefonu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i ostateczne złożenia wniosku o najem długoterminowy Jaworznickiego Roweru Miejskiego.

KROK 4:

Po poprawnym uzupełnieniu danych na wskazany numer telefonu zostanie wysłane potwierdzenie wpisania na listę chętnych.

Dane wprowadzone do formularza, będą weryfikowane w momencie podpisania umowy. W przypadku wpisania niepoprawnych danych, umowa nie zostanie zawarta.

Dane wprowadzone do formularza będą wykorzystywane wyłącznie do celów sporządzenia umów do losowania kolejności podpisania umowy dotyczącej najmu Jaworznickiego Roweru Miejskiego i prowadzenia dokumentacji związanej z użytkowaniem roweru przez Gminę Miasta Jaworzna i podległe jej jednostki.

221 rowerów na długoterminowy i krótkoterminowy wynajem

Jaworzno znalazło się w czołówce innowacyjnych miast i jako jedne z pierwszych w Polsce wprowadza system roweru miejskiego na wynajem długoterminowy. Z tego typu wynajmu skorzystać będzie mogło 171 mieszkańców Jaworzna. Dodatkowe 50 rowerów na wynajem krótkoterminowy znajdzie się w dwudziestu stacjach bazowych na terenie miasta. W kwietniu br. Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert podpisał umowę na ich dostarczenie, z firmą BikeU Sp z.o.o. Wartość zadania wynosi 3 972 123,87 złotych.

Firma BikeU, która złożyła ofertę na wykonanie tego zadania, już dostarczyła do miasta 79 sztuk rowerów na wynajem długoterminowy – następne dotrą do Jaworzna na dniach.

Wzór umowy oraz cennik świadczeń dostępny w załącznikach.

Comments are closed.