Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Comments are closed.