Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

Do środy, 22 lutego 2023 r. – czekamy na uwagi mieszkańców do przedstawionych wariantów JBO 2024. Zaprezentowane modele są propozycjami jaworznian, które złożyli w trakcie konsultacji.

Pierwsza z nich, to pozostawienie dotychczasowego modelu budżetu obywatelskiego, obowiązującego w 10. edycji.

Warianty JBO dla kwoty 3,4 mln zł, tekst alternatywny pod spodem.

1 MODEL – OBECNY

Kwota 3,4 mln zł*
w ramach której wnioskować można o realizację zadań publicznych inwestycyjnych i nieinwestycyjnych mieszczących się w przedziałach kwotowych:

 • 2 mln zł to kwota na realizację zadań publicznych dużych, z czego:
  1, 4 mln zł na zadania powyżej 600 tys. zł do 1, 4 mln zł
  600 tys. zł na zadania powyżej 200 tys. zł do 600 tys. zł
 • 1,4 mln zł na realizację zadań publicznych małych, z czego:
  1 mln zł na zadania do 200 tys zł
  400 tys. zł na zadania do 80 tys. zł związane z modernizacją, doposażeniem i utrzymaniem istniejących obiektów jaworznickiego budżetu obywatelskiego

(maksymalna wartość zadań nieinwestycyjnych nie może przekroczyć 200 tys. zł)

Model ten gwarantuje realizację min. 11 zadań

2 MODEL ZAPROPONOWANY PRZEZ MIESZKAŃCÓW

Kwota 3,4 mln zł*
w ramach której wnioskować można o realizację zadań publicznych inwestycyjnych i nieinwestycyjnych mieszczących się w przedziałach kwotowych:

 • 1,8 mln zł to kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych dużych powyżej 300 tys. zł do 1,8 mln zł
 • 1,6 mln zł na realizację zadań publicznych małych, z czego:
  1,2 mln zł przeznaczony zostanie na zadania do 300 tys. zł
  400 tys. zł na zadania do 100 tys. zł związane z modernizacją, doposażeniem i utrzymaniem istniejących obiektów jaworznickiego budżetu obywatelskiego

(maksymalna wartość zadań nieinwestycyjnych nie może przekroczyć 200 tys. zł)

Taki model gwarantuje realizację min. 9 zadań

* W obu przykładach założono, że kwota utrzyma się na poziomie 3,4 mln zł

Uwagi do przedstawionych modeli, a także własne propozycje, można składać na formularzach w terminie do środy, 22 lutego 2023 r.:

 • na adres mailowy: jbo@um.jaworzno.pl,
 • pozostawić w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33
 • przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Referat Promocji, ul. Grunwaldzka 33.

Formularz zgłaszania uwag do pobrania:

HARMONOGRAM PRAC NAD JBO 2024

 • 31 stycznia 2023 r. (wtorek), godz. 16:00
  Podsumowanie X edycji JBO – Inauguracja JBO 2024
 • 8 lutego 2023 r. (środa)
  Termin zgłaszania uwag do istniejącej procedury (formularz)
 • 15 lutego 2023 r. (środa), godz. 16:00
  Podsumowanie uwag – Prezentacja propozycji modelu JBO 2024
 • 22 lutego 2023 r. (środa)
  Termin zgłaszania uwag do modelu JBO 2024
 • 1 marca 2023 r. (środa), godz. 16:00
  Prezentacja modelu JBO 2024
 • marzec/kwiecień
  Publikacja na www.jaworzno.pl/jbo docelowego Zarządzenia Prezydenta Miasta określającego wysokość i podział środków budżetu obywatelskiego

Comments are closed.