Aktualności, Z miasta|

W maju 2022 r. na miejskiej stronie internetowej zamieszczona została ankieta on-line dotycząca przyszłości ul. Sienkiewicza, w której mieszkańcy Jaworzna mogli wyrazić zdanie na temat popularnej „Kociej” i handlu targowego w Śródmieściu. Ankieta była elementem konsultacji społecznych odbywających się w ramach prowadzonego w mieście projektu pod nazwą „Jaworzno w dyskusji”.

W ankiecie wzięło udział 821 osób, za co bardzo dziękujemy – mówi lider tego projektu Małgorzata Nowacka-Wysogląd, kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale Urbanistyki i Architektury. – Badanie ankietowe pozwoliło nam poznać zdanie jaworznian w temacie przyszłości tzw. ulicy Kociej i posłuży do ustalenia założeń przyszłych zmian w tym rejonie.

Co myślą mieszkańcy?

Jak wynika z udzielonych przez mieszkańców odpowiedzi, często odwiedzają oni „Kocią” (72,3 proc.). Najwięcej osób spośród ankietowanych odwiedza ul. Sienkiewicza co najmniej raz lub dwa razy w tygodniu (28,1 proc.). Kolejną grupą są odwiedzający „Kocią” kilka razy w miesiącu (23,8 proc.).

Najczęściej spośród ankietowanych przyjeżdża na ul. Sienkiewicza – samochodem (42,8 proc.), autobusem (17,2 proc.) lub innym pojazdem (2,9 proc.). Pieszo w okolice Sienkiewicza trafia 34,3 proc. ankietowanych. Zdecydowana większość ankietowanych robi zakupy na ul. Sienkiewicza (75,6 proc.). W przeszłości zakupy na Kociej robiło około 20,8 proc. ankietowanych. Tylko 0,7 proc. ankietowanych nigdy nie robiło zakupów na ul. Sienkiewicza.

Ankietowani, którzy przychodzą na ul. Sienkiewicza, najczęściej kupowali żywność (63,8 proc.), odzież (4,5 proc.), inne artykuły (3,8 proc.) oraz artykuły przemysłowe (3,5 proc.).

Najwyżej ocenianym powodem robienia zakupów w tym miejscu jest zadowalający wybór towaru (27,3 proc.), szybkość robienia zakupów (26,2 proc.) oraz bezpośredni kontakt ze sprzedającym (25,6 proc.).

W zdecydowanej większości ankietowani nie przestali robić zakupów na ul. Sienkiewicza po tym, jak w centrum miasta wybudowano galerię handlową (82,9 proc.). Mieszkańców biorących udział w ankiecie nie zniechęca także spadająca liczba sprzedających (75,3 proc.). Tylko 25,5 proc. ankietowanych robiło zakupy wyłącznie od sprzedawców ulicznych.

Najważniejszym powodem do częstszego odwiedzania ul. Sienkiewicza, dla ankietowanych byłoby utrzymanie czystości i porządku (68,5 proc. – ocena 5), poprawa wyglądu ulicy (55,3 proc. – ocena 5), zmiana wyglądu elewacji (50,5 proc. – ocena 5) oraz wydłużenie godzin handlu (53,3 proc. – ocena 5).

Dla 42,1 proc. ankietowanych największym mankamentem ul. Sienkiewicza jest brak usystematyzowanej i spójnej architektury. Ankietowanym przeszkadza również oddalenie od parkingów i konieczność noszenia zakupów (40,1 proc.), niski standard lokali handlowych i usługowych (38,7 proc.) oraz narażenie na złe warunki pogodowe (37,6 proc.).

Dla ankietowanych ul. Sienkiewicza powinna być wielofunkcyjną przestrzenią usługową z handlem ulicznym w części lub w wyznaczonych godzinach (32,4 proc.). Dla 16,2 proc. ankietowanych Kocia powinna być przede wszystkim tętniącą życiem przestrzenią. Tylko 4 proc. chce, by to miejsce było elegancką ulicą handlową z markowymi sklepami.

Dla zdecydowanej większości ankietowanych dobrze działająca ul. Sienkiewicza mogłaby być konkurencją dla zakupów w supermarketach, Internecie czy spędzania czasu w galerii handlowej (63,6 proc.).

Aż 82,9 proc. ankietowanych uważa, że na ul. Sienkiewicza powinien funkcjonować handel uliczny, co stanowi zaletę tego miejsca (80,6 proc.). Zdaniem jaworznian miasto powinno uregulować zasady handlu ulicznego na Kociej (71,4 proc.). Ankietowani uważają również, że handel uliczny nie utrudnia korzystania z oferty handlowej w obiektach przy tej ulicy (82,6 proc.). Spośród osób biorących udział w ankiecie tylko 11,4 proc. częściej korzysta z placu targowego na Małym Rynku, a tylko 1,6 proc. z placu targowego przy Placu Górników.

Dla większości ankietowanych w godzinach popołudniowych na ul. Sienkiewicza powinna działać różnorodna gastronomia (68,3 proc.) oraz powinny być dostępne miejsca wypoczynku i rekreacji (52,4 proc.). Najbardziej wyczekiwanymi pomysłami, które mogłyby uatrakcyjnić ul. Sienkiewicza są okazjonalne lub tematyczne jarmarki (56,9 proc.), ujednolicone stanowiska handlowe (50,1 proc.) oraz zieleń (48,7 proc.). 55,1 proc. ankietowanych chciałaby zmiany nazwy ul. Sienkiewicza na ul. Kocia.

Szczegółowe wyniki badania ankietowego można znaleźć poniżej.

***

Konsultacje dotyczące ul. Sienkiewicza w ramach projektu „Jaworzno w dyskusji”, oprócz badania oczekiwań mieszkańców, obejmują także rozmowy i dyskusje z właścicielami posesji, najemcami i przedsiębiorcami handlującymi na Kociej. O efektach powyższych prac poinformujemy wkrótce. Osoby, które chcą wyrazić opinię dotyczącą przyszłości ul. Sienkiewicza, proszone są o jej przesłanie na adres mailowy: kocia@um.jaworzno.pl

Kolejnym etapem prac zespołu konsultacyjnego będzie przygotowanie proponowanych kierunków zmian w tej przestrzeni i podanie ich pod ponowną dyskusję społeczną.

Comments are closed.