Aktualności, Konsultacje społeczne|

Do 31 maja br. zachęcamy do wypełnienia ankiety, w której mieszkańcy Jaworzna mogą wyrazić zdanie na temat ul. Sienkiewicza – potocznie zwanej Kocią, a także na temat handlu targowego w Śródmieściu.

Kobieta przed komputerem wypełnia ankietę


Ankieta jest elementem konsultacji społecznych odbywających się w ramach prowadzonego w mieście projektu pod nazwą „Jaworzno w dyskusji”. Ankietę on-line skierowano do ogółu mieszkańców. Ta sama ankieta zostanie przeprowadzona wśród osób kupujących na ul. Sienkiewicza (Kociej). Ponadto odbędą się wywiady z właścicielami posesji, najemcami i handlującymi na Kociej.

Ankieta:

Mapa przedstawiająca obszar ul. Sienkiewicza (Kociej):

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.


Więcej informacji na https://www.jaworzno.pl/2022/04/14/zabierz-glos-w-sprawie-przyszlosci-kociej/

Comments are closed.