Archiwum JBO|

Centrum rekreacji w Jeleniu i boisko sportowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Śródmieściu to ostatnie projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

W sumie w obszarze Jeleń oddano 1789 głosów, z tego 1692 zostało uznanych za ważne, a 97 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów otrzymał projekt pana Janusza Papugi pod nazwą “Centrum rekreacji Jeleń”. Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

  • 709 głosów – Papuga Janusz – “Centrum rekreacji Jeleń” (rejon ul. Wiosny Ludów, pomiędzy SP nr 22 a DK w Jeleniu) – szacunkowy koszt zadania ok. 143.900 zł;
  • 570 głosów – Dubiel Łukasz – “Plac zabaw” (rejon ul. Kosów) – szacunkowy koszt zadania ok. 73.800 zł;
  • 378 głosów – Urbanik Monika – “Plac zabaw – siłownia zewnętrzna” (w rejonie ul. Wiosny Ludów, pomiędzy DK w Jeleniu a budynkiem byłej Hali Sportowej) – szacunkowy koszt zadania ok. 79.950 zł;
  • 35 głosów – Pluta Lucyna – “Urodziny dzielnicy – 750-lecie Jelenia i 100-lecie Parafii Św. Krzyża w Jeleniu” – szacunkowy koszt zadania ok. 40.000 zł;
  • 0 głosów – Pluta Martyna – “Zielona dzielnica – Jeleń-Łęg” (zagospodarowanie terenu wokół przystanków autobusowych “Jeleń Łęg Pawilon” oraz “Jeleń Łęg Pętla”) – szacunkowy koszt zadania ok. 30.000 zł.

Przypomnijmy, że na ten obszar przypada kwota 144 955 złotych.

Z kolei w obszarze Śródmieście mieszkańcy oddali łącznie 2137 głosów, z czego 1946 zakwalifikowano jako ważne, a 191 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów otrzymał projekt pana Tomasza Sędora pod nazwą “Budowa boiska sportowego przy ZSZP 1 ul. Matejki 3”. A tak rozłożyły się głosy w tym obszarze:

  • 920 głosów – Sędor Tomasz – “Budowa boiska sportowego przy ZSZP 1 ul. Matejki 3” – szacunkowy koszt zadania ok. 180.000 zł;
  • 584 głosy – Pycia Sebastian – “Bezpieczne Osiedle – Monitoring przestrzeni publicznej (Osiedle Skałka, Grunwaldzka 36, 40, Olszewskiego 2)” – szacunkowy koszt zadania ok. 181.190 zł;
  • 340 głosów – Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Koło w Jaworznie – “Akcja Sterylizacja: sterylizacja, leczenie, chipowanie zwierząt bezdomnych i wolno bytujących na terenie śródmieścia miasta Jaworzna” – szacunkowy koszt zadania ok. 70.000 zł;
  • 53 głosy – Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie – “Festiwal Śródmieście Dobrej Nadziei” – szacunkowy koszt zadania ok. 132.594 zł;
  • 49 głosów – Ciągwa Sebastian – “Ul. Szymanowskiego OD.NOWA” Etap I – szacunkowy koszt zadania ok. 181.000 zł.

Na obszar Śródmieście przypada kwota 181 260 złotych.

Comments are closed.