Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

Ruszył nabór wniosków do 12. edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców jest 3,9 mln zł. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje do 3 czerwca.

Aby zgłosić zadanie, należy wypełnić wniosek. Następnie wydrukowany i podpisany formularz wraz z listą poparcia (min. 30 osób), złożyć w Urzędzie Miejskim w Jaworznie:

  • osobiście (w godzinach pracy urzędu) w urnie w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33,
  • drogą pocztową na adres: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
  • mailowo na adres: jbo@um.jaworzno.pl w formie zeskanowanych oryginałów dokumentów.

Na co warto zwrócić uwagę przy zgłaszaniu zadania

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Jaworzna. Jedna osoba może zgłosić wyłącznie 1 zadanie.

Uwolniona zostaje kwota na zadania nieinwestycyjne (wcześniej kwota na zadania nieinwestycyjne ograniczona była do 200 tys. zł), nie ma również wyodrębnionej osobnej kwoty na doposażenie istniejących obiektów JBO i osobnej na nowe projekty. W obrębie wniosku nie wskazujemy już partnera projektu.

Zmieniły się również zasady dotyczące głosowania – od teraz głosuje się wyłącznie na jedno zadanie.

W przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych, należy pamiętać, że zadania te mogą być lokowane wyłącznie na terenach gminnych. Jeśli teren ma zarządcę, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zapewnieniu nieograniczonego dostępu do terenu.

Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić jego poprawność! Wykaz ważnych telefonów znajduje się w ulotce.

Jak co roku, 15 maja br. (środa) w godz. od 10.00 do 17.00 zapraszamy na „Maraton pisania wniosków”. Podczas maratonu mieszkańcy mogą skorzystać z kompleksowej pomocy m.in. przy wypełnianiu
i weryfikacji wniosków, sprawdzaniu własności terenów i wycenie projektu.

Najważniejsze wydarzenia JBO 2025

Nabór propozycji zadań
13 maja – 3 czerwca 2024

Maraton Pisania Wniosków 15 maja 2024 r.
(środa) godz. 10:00 do 17:00

Termin składania zgłoszeń do prac w zespole ds. budżetu obywatelskiego
do 26 maja 2024 r.
Zgłoszenie należy przesłać mailem na adres: jbo@um.jaworzno.pl
(Wnioskodawcy, nie mogą być członkami zespołu)

Weryfikacja wniosków zgłoszonych przez mieszkańców
czerwiec – lipiec 2024

Wybór zadań – głosowanie
5 – 26 sierpnia 2024

Comments are closed.