Aktualności, Ochrona środowiska|

Od dziś rozpoczyna się kolejny sezon „owczego” wypasu w ramach projektu pn. „Czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych oraz ciepłolubnych muraw napiaskowych w Jaworznie – 2024 r.”. Gmina Jaworzno otrzymała jak co roku wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację tego przedsięwzięcia.

W tym roku owieczki znajdziemy nie tylko na obszarze Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Uroczysko Sadowa Góra, lecz także w rejonie Góry Bielana na Borach. Ich obecność jako „żywych kosiarek” wesprze utrzymanie muraw kserotermicznych do końca września. Brak pastwiskowego użytkowania stanowi jedno z największych zagrożeń dla tych unikalnych ekosystemów, dlatego wypas owiec jest skuteczną metodą ich ochrony.

Dzięki przyznanej dotacji będą prowadzone także koszenie mechaniczne i ręczne oraz zwalczanie gatunków inwazyjnych i ekspansywnych, w tym karczowanie samosiejek i odrostów. Nasze działania obejmą również inne cenne przyrodniczo obszary miasta, w tym tereny muraw galmanowych na Górze Wielkanoc czy w rejonie Długoszyna – mówi Marzena Adamczyk Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

W związku z przygotowaniami do wypasu owiec, Wydział Ochrony Środowiska zlecił częściowy remont istniejącego ogrodzenia na terenie Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego oraz budowę dodatkowego odcinka, aby umożliwić swobodne spacery odwiedzających poza obszarem wypasu.

Comments are closed.