W niektórych przypadkach pozwolenie na budowę nie jest wymagane – wystarczy zgłoszenie budowy lub robót budowlanych.

Zobacz, kiedy wymagane jest:

Pamiętaj jednak, że zamiast zgłoszenia trzeba uzyskać pozwolenie na budowę, jeśli:

.

Comments are closed.