JBO 2022 w liczbach:

 • kwota budżetu miasta przeznaczona na JBO – 3 200 000 zł
 • budżet ogólnomiejski
 • nabór wniosków – 22 dni
 • liczba projektów zgłoszonych – 49
 • liczba projektów poddanych pod głosowanie – 42
 • głosowanie trwało – 22 dni
 • liczba punktów, w których można było głosować – 5
 • liczba oddanych głosów – 31,82 tys. (30,07 tys. głosów ważnych i 1,75 tys. głosów nieważnych)
 • liczba głosów oddanych elektronicznie – 6,42 tys.
 • liczba głosów oddanych tradycyjnie – 25,4 tys.
 • liczba projektów do realizacji w 2022 roku – 11
 • liczba ostatecznie zrealizowanych przedsięwzięć  – 11 (realizacja 4 zadań kontynuowana była w 2023 roku)

Pełna treść uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna

Zarządzenie Nr PI.0050.144.2021 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości środków budżetu obywatelskiego na 2022 rok, harmonogramu konsultacji społecznych w sprawie jaworznickiego budżetu obywatelskiego na 2022 rok oraz wzoru wniosku i wzoru karty do głosowania na potrzeby przeprowadzenia konsultacji

Realizacje JBO 2022

Naturalny plac zabaw

Nazwa zadania: “Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach” Wnioskodawca:...

Urządzenie zewnętrzne do ćwiczeń siłowych

Siłownia zewnętrzna

Nazwa zadania: “Uporządkowanie terenu oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej przy...

Samoobsługowy punkt naprawy rowerów

Przystanki rowerowe

Nazwa zadania: “Jaworznickie Przystanki Rowerowe w GEOsferze, Parku Gródek i...

Comments are closed.