Bezpieczeństwo

Dane kontaktowe do jednostek systemu bezpieczeństwa w Jaworznie

Komenda Miejska Policji w Jaworznie

43-600 Jaworzno, ul. Narutowicza 1
tel. 47 85 252 00
dyżurny tel. 47 852 52 55
www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
telefon alarmowy 112, 997
Komendant: insp. dr Piotr Uwijała
Zastępca Komendanta: podinsp. Paweł Więcek
email: komendant@jaworzno.ka.policja.gov.pl

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

ul. Chełmońskiego 28, tel. 32 616-44-82
https://szpital.jaw.pl/
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, tel. (32) 751 90 19
telefon alarmowy 112, 999

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie

43-600 Jaworzno ul. Krakowska 22
telefon alarmowy 112, 998
https://www.gov.pl/web/kmpsp-jaworzno
centrala: 47 851 08 00
sekretariat: 47 851 08 26
Komendant: st. bryg. Patrycjusz Fudała
Zastępca Komendanta: mł. bryg. Bartosz Smolarczyk
e-mail: straz@psp.jaw.pl

Ochotnicze Straże Pożarne w Jaworznie

W Jaworznie działa sześć Związków Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszających przeszło 300 strażaków. Należą do nich:

OSP Byczyna
ul. Kaczeńców 1, tel. (32) 616 16 15,
https://jaworzno-byczyna.osp.org.pl/

OSP Dąbrowa Narodowa
ul. Strażacka 11, tel (32) 615 51 26,
https://pl-pl.facebook.com/OSPDabrowaNarodowa/

OSP Długoszyn
ul. J. Dąbrowskiego 19, tel. (32) 617 79 59,
https://ospdlugoszyn.jaw.pl/kontakt/

OSP Ciężkowice
ul. Ks. A. Mroczka, 51 tel. (32) 616 11 26
https://www.facebook.com/ospjaworznociezkowice/?_rdc=2&_rdr

OSP Jeleń
ul. Celników 3, tel. (32) 762 91 65
https://www.facebook.com/ospwjaworzniejeleniu/?_rdc=2&_rdr

OSP Osiedle Stałe
ul. Inwalidów Wojennych 5, tel. (32) 745 19 98
https://www.facebook.com/people/Ochotnicza-Stra%C5%BC-Po%C5%BCarna-Osiedle-Sta%C5%82e-w-Jaworznie/100064855651462/

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Plac Górników 5 (budynek D)
tel. 618 18 90, 618 18 91
e-mail: zk@um.jaworzno.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 22
(siedziba Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie)
Czynne całodobowo
tel. 032 61-81-890
fax. 032 61-81-891
e-mail: pczk@um.jaworzno.pl