Komunikaty i ostrzeżenia|

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego OSTRZEGA, że w okresie od godz. 21:00 dnia 17.02.2023 do godz. 07:00 dnia 18.02.2023 przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Skutki: możliwe uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie (łamanie gałęzi, wyrywanie drzew o płytkim systemie korzeniowym), uszkodzenia linii napowietrznych.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – telefon 32 61-81-890.

Comments are closed.