Aktualności, Z miasta|

W chwili obecnej trwa procedura badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na budowę II etapu ul. Nowoszczakowskiej. Ofertę z najniższą ceną (23 774 237,96 zł) złożyła Firma Drogopol Sp. z o.o. Do prowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych wpłynęły łącznie 4 oferty wykonawców.

Obecnie, w I etapie, realizowany jest przebieg drogi od skrzyżowania z ul. Upadową do ronda ul. Szczakowskiej z ulicami: Wachlowskiego, Górnośląską, Miodową i Chropaczówka oraz przebudowa ulicy Szczakowskiej i Upadowej.

Projekt zakłada budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnych, ekranów akustycznych, dwóch obiektów inżynierskich, przebudowę kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz kanalizacji kablowej – mówi Andrzej Kramarz z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie. – Na wskazanym odcinku pasa drogowego, wykonane zostaną również prace uzdatniające podłoże w związku z byłą płytką eksploatacją górniczą.

W ramach inwestycji zostanie również przebudowany węzeł ul. Grunwaldzka/Nowoszczakowska oraz skoordynowana zostanie praca sygnalizacji świetlnych w ciągu DK-79 tzw. „zielona fala”, dla 8 skrzyżowań wraz z wykonaniem kanału technologicznego. Zaplanowano koordynację od skrzyżowania DK79/ ul. Martyniaków do DK79/ul. Kolejowa.

Wykonawca przystąpi do realizacji zadania uwzględniając w harmonogramie rzeczowym wykonanie pasa drogi wraz z przebudową infrastruktury podziemnej od ul. Upadowej do połączenia z ul. Grunwaldzką umożliwiającej ruch dla objazdu robót drogowych prowadzonych na ul. Szczakowskiej. Prace te wykonawca wykona w terminie siedmiu miesięcy od podpisania umowy. Całkowity termin zakończenia robót budowlanych to koniec września 2026 roku.

Comments are closed.