Aktualności, Z miasta|

Informujemy, że w Wielki Piątek – 29 marca 2024 r. – wydziały i biura Urzędu Miejskiego w Jaworznie będą czynne od 7:00 do 12:00.

Budynek Urzędu Miejskiego w Jaworznie
Urząd Miejski w Jaworznie

W tym dniu kasa zlokalizowana w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 33 będzie czynna w godz. 7:00 – 11:30. Płatności można dokonać wyłącznie bezgotówkowo.

Prosimy mieszkańców i interesantów o wyrozumiałość.

Kontakt ogólny do Urzędu Miejskiego w Jaworznie:
• telefon: 32 61 81 500
• mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Obsługa poprzez Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Komunikacji:
• e-mail: so-km@um.jaworzno.pl
• prawa jazdy – tel.: 32 61 81 516, (517, 518, 519)
• rejestracja pojazdów – tel. 32 61 81 509, (511, 512, 513, 653)

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:
• e-mail: so-el@um.jaworzno.pl
• ewidencja ludności: tel. 32 61 81 523, (524, 525, 527, 542, 692)
• sprawy wojskowe: tel. 32 61 81 721
• dowody osobiste: tel. 32 61 81 503, (506, 507)

Referat Działalności Gospodarczej:
• e-mail: so@um.jaworzno.pl
• ewidencja działalności gospodarczej: 32 61 81 714, (715, 717)
• transport: tel. 32 61 81 718, (719)
• zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. 32 61 81 716

Sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego:
• e-mail: usc@um.jaworzno.pl
• tel. 32 61 81 530, (531, 532, 533)

Sprawy z zakresu wydziału Geodezji i Kartografii, Urbanistyki i Architektury oraz Ochrony Środowiska

Wydział Geodezji i Kartografii:
• udostępnianie materiałów z PZGiK – tel. 32 61 81 732, (742)
• obsługa zgłoszeń geodezyjnych – tel. 32 61 81 741, (634)
• przyjmowanie operatów geodezyjnych – tel. 32 61 81 736, (737, 735, 740)
• ewidencja gruntów i budynków; nadawanie numerów adresowych i podziały nieruchomości – tel. 32 61 81 734, (733, 740)
• narada koordynacyjna uzgadniania sieci uzbrojenia terenu – tel. 32 61 81 731

Wydział Urbanistyki i Architektury:
• Referat Zagospodarowania Przestrzennego – tel. 32 61 81 641, (621, 622, 623, 624)
• Referat Budownictwa – tel. 32 61 81 628, (626, 627, 628, 633, 642)

Wydział Ochrony Środowiska:
• Referat Ochrony Środowiska – tel. 32 61 81 747, (773, 965, 784, 774, 725, 756, 769)
• Referat Rolnictwa i Leśnictwa – tel. 32 61 81 768, (767)

Płatności za podatki i inne opłaty

Płatności m.in. za podatki lokalne można dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej lub też konta podane na stronie www.bip.jaworzno.pl

Wydział Budżetowo-Finansowy:

• e-mail: finanse@um.jaworzno.pl, tel. 32 61 81 598, (593, 595, 600, 606, 607 615)
• Referat Podatków Osób Fizycznych – tel. 32 61 81 594, (508, 510, 599, 601, 609, 684, 686, 726)

Wydział Skarbu – użytkowanie wieczyste i przekształcenie:

• użytkowanie i przekształcenie na gminie – tel. 32 61 81 568, (973, 943, 569, 605)
• użytkowanie i przekształcenie na Skarbie Państwa – tel. 32 61 81 896, (654, 723)

Comments are closed.